Een digitale overheid in een digitale samenleving

Aan de voorkant digitaal toegankelijk zijn vraagt om digitalisering aan de achterkant. Sinds maart 2013 is de documentenstroom binnen het kerndepartement van ministerie van VWS digitaal. De post en alle interne documenten staan in het systeem, ‘Marjolein’ genaamd. Deze digitalisering van het ministerie is verzorgd door diverse partijen, waarbij CGI de centrale rol op zich heeft genomen.

Bron: iBestuur, oktober 2014