Het behandelen van een subsidieaanvraag voor zonnepanelen vraagt om heel andere kennis dan een subsidieaanvraag voor taalprojecten voor laaggeletterden. Maar als je het afpelt, dan bestaat veel overheidsdienstverlening uit een paar standaardprocessen, zoals het verstrekken van uitkeringen en het uitvoeren van inspecties. Zou het niet logisch zijn om daarvoor dezelfde bouwstenen te gebruiken?

Ministeries, uitvoeringsdiensten en andere overheden zijn allemaal druk met hun digitale transformatie. Ze passen zich aan aan de mogelijkheden van deze tijd en willen optimaal gebruikmaken van IT. Dat doen ze veelal ieder voor zich. “Ik ben betrokken bij verschillende digitaliseringstrajecten bij uitvoeringsorganisaties en zie daar eigenlijk steeds hetzelfde: bij elke organisatie zijn groepen architecten bezig om het wiel uit te vinden. Terwijl veel dienstverlening van uitvoeringsorganisaties vanuit architectuurperspectief veel op elkaar lijkt. Daar liggen kansen om meer samen te werken,” zegt Johan de Jong, bij CGI Thoughtleader Dynamic Case Management & Digital Government. Overheden zouden elkaars definities, procesbeschrijvingen en zelfs IT-modellen kunnen hergebruiken, stelt hij. De technologie die overheden in toenemende mate gebruiken, maakt dit mogelijk. “Steeds meer organisaties binnen de overheid schakelen over op zaakgericht werken, wij noemen dat Dynamisch Case Management (DCM). Veel van deze moderne oplossingen voor zaakgericht werken zijn modelgedreven. Dit betekent dat functionaliteit wordt gemodelleerd en niet geprogrammeerd,” vertelt hij. Het voordeel hiervan is dat deze modellen kunnen worden hergebruikt voor hetzelfde soort proces bij een andere organisatie of afdeling. De Jong: “Elke organisatie die Dynamisch Case Management gebruikt, kan deze modellen hergebruiken.”

Lees meer over de voordelen van Dynamisch Case Management en de bijbehorende model store in het iBestuur-artikel (zie ook Download PDF) of ga naar de Dynamisch Case Management-brochure.