Vijf voorwaarden voor informatiebeveiliging tijdens digitale transformatie

Het grote succes van technologie-gedreven bedrijven zoals Uber, Airbnb en dichter bij huis bijvoorbeeld Coolblue dwingt andere organisaties om ook versneld te digitaliseren. Deze digitale transformatie vergroot het belang van ICT binnen deze organisaties en daarmee ook het belang van cybersecurity. Om een succesvolle digitale transformatie mogelijk te maken moet cybersecurity ook veranderen. CGI ziet vijf voorwaarden voor succesvolle cybersecurity in tijden van digitale transformatie.

Impact van digitale transformatie

Door digitalisering ontstaan nieuwe businessmodellen en vanuit het niets verschijnen nieuwe toetreders op de markt waardoor de concurrentie verhevigt. Klanten verwachten betere services die flexibel inspelen op hun wensen.

Om in te spelen op deze veranderingen voeren steeds meer organisaties een digitale transformatie door. Daarbij verandert digitale technologie van een technische oplossing naar de kern van het businessmodel.

De digitale transformatie verhoogt de verandersnelheid van organisaties, maar de praktijk toont dat cybersecurity daar vaak niet in mee gaat. Cybersecurity wordt binnen organisaties veelal als te statisch ervaren, een harnas dat verandering belemmert. Daardoor verliezen cybersecurity afdelingen de aansluiting en ontstaat het gevaar dat nieuwe ontwikkelingen niet de juiste beveiliging hebben.

Bron: BoardroomIT