Drentse dorp Ansen loopt voorop in energietransitie op weg naar ‘energieneutraal in 2020’

Het Drentse burgerinitiatief ‘Ansen energieneutraal in 2020’ neemt op 6 juni 2018 een tweede zonne-installatie officieel in gebruik. In samenwerking met de Coöperatie energieKansen van de burgers uit dit Drentse dorp bouwt CGI een open innovatieplatform waarop alle data van de hierop aangesloten huishoudens wordt verzameld en geanalyseerd. Dit met als doel energie onderling te verhandelen zonder dat daar een energiebedrijf aan te pas hoeft te komen.

Het streven naar energieneutraliteit is niet uniek. Wat dit project wel bijzonder maakt, is dat de inwoners zelf in de vorm van een eigen coöperatie concrete stappen zetten om energievoorziening in eigen hand te nemen. In de toekomst is de inwoner van Ansen niet alleen afnemer maar ook leverancier van energie. Zo wordt er een digitaal energie-eiland ontwikkeld waar zonne-energie maar ook gas en elektra van maximaal 200 huishoudens onderling worden verhandeld.

CGI bouwt hiervoor een open innovatieplatform met dashboards en applicaties die inzicht geven in het gebruik per huishouden maar ook van alle aangesloten huishoudens samen. Het is een platform gebaseerd op (open) standaarden waarmee alle databronnen van bijvoorbeeld windmolens, accu’s, meters en zonnepanelen makkelijk aangehaakt kunnen worden.

“Een digitaal energie-eiland kan alleen functioneren als de opgewekte energie slim kan worden verdeeld onder de afnemers. Daar is onder meer een geautomatiseerd systeem voor nodig dat de bijbehorende transacties zonder vertraging kan afhandelen,” vertelt Jonathan Hobelman, business consultant Energietransitie bij CGI.