Dinsdag 10 oktober 2017 was het de 9e nationale Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag vinden door heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaats, die zijn georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden*. Een belangrijke dag waarop we elkaar de noodzaak van duurzaamheid laten zien en tonen hoe inspirerend en winstgevend duurzaamheid is.

Ter gelegenheid hiervan heeft CGI in Nederland ‘de Week van de Duurzaamheid’ in het leven geroepen. Tijdens deze week werden er elke dag initiatieven rondom de energietransitie in het zonnetje gezet. Ook is er een hashtagonderzoek (data analytics) uitgevoerd om te achterhalen wat het effect is van de Dag van de Duurzaamheid op Twitter. Er zijn twee zoekopdrachten uitgevoerd. Eén was gericht op #duurzaamheid in de periode 7 tot en met 10 oktober. De andere zoekopdracht was toegespitst op de Dag van de Duurzaamheid (#DvdD) in de periode 1 tot en met 11 oktober. Uit de data, die is geanalyseerd, is gebleken dat de Dag van de Duurzaamheid een duidelijke impact heeft. Het aantal tweets gerelateerd aan ‘duurzaamheid’ was op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober) gestegen met ca. 450% ten opzichte van de dagen ervoor.

Ca. 450% meer tweets over duurzaamheid door de ‘Dag van de Duurzaamheid’

Meer interessante resultaten:

  • De meeste tweets met ‘Dag van de Duurzaamheid’ komen uit de regio West-Nederland. Wanneer naar het aantal inwoners per regio wordt gekeken, is de aandacht voor Dag van de Duurzaamheid in Zuid-Nederland het laagst geweest. Relatief, gezien het aantal inwoners, genoot de Dag van de Duurzaamheid in Noord-Nederland de meeste aandacht.
  • Op de Dag van de Duurzaamheid is het sentiment van de tweets positief. Het verschilt wel per regio hoe hoog het sentiment is. Het sentiment is een score die bepaalt of een tweet positief (hoger dan 0.0), negatief (lager dan 0.0) of neutraal (0.0) is.
  • In Noord-Nederland is het gemiddelde (positieve) sentiment toegenomen na de Dag van de Duurzaamheid, terwijl deze in West-Nederland juist is afgenomen. Inwoners uit het Noorden van Nederland lijken daarmee het meest betrokken bij (Dag van de) Duurzaamheid.
  • De meest gebruikte woorden in tweets die #dagvandeduurzaamheid bevatten, verschillen per regio. In Noord-Nederland zijn dat bijvoorbeeld ‘voorleesactie’ en ‘onze’ en in Zuid-Nederland en West-Nederland kwam het woord ‘1010’ veel voor. ‘Plezier’ scoort ook erg hoog in West-Nederland. Het lijkt er dus op dat duurzaamheid in de regio’s verschillend wordt ‘beleefd’. Wel komen de woorden ‘onze’, ‘wij’ en ‘samen’ in elke regio veelvuldig voor. Klaarblijkelijk is duurzaamheid een onderwerp dat mensen verbindt.

Ca. 450% meer tweets over duurzaamheid door de ‘Dag van de Duurzaamheid’