Burger gaat aanpak eigen gezondheid regisseren

Trendwatchers en politici lijken het eens te zijn over de toekomst van de gezondheidszorg: door te weinig handen aan het bed gaan de patiënten zelf hun gezondheid actief bevorderen. “De vraag is niet langer of dat gaat gebeuren maar hoe”, aldus Michiel den Boer, Account Manager Health bij CGI, dat 10% van de wereldwijde omzet realiseert in zorgsector.

Noodzaak tot patiëntparticipatie

Los van de politiek-bestuurlijke wens om de stijging van collectieve zorgkosten te beteugelen door patiëntparticipatie, is het in toenemende mate de (chronische) patiënt zelf die zijn eigen criteria voor zorg wil kunnen bepalen. Albert Vlug, principal consultant Health bij CGI, stelt: “Het zijn vaak de cliënten zelf die precies weten bij welke lichamelijke of geestelijke verzorging ze het meeste baat hebben. De thuiswonende ouderen voelen zich bijvoorbeeld, met een beetje hulp, in hun eigen omgeving het meest vertrouwd. Geen van allen worden ze echter gestimuleerd, laat staan gefaciliteerd in hun streven naar zelfredzaamheid.” Principal consultant Vlug constateert dat patiënten voor hun informatievoorziening aangewezen zijn op Google, terwijl zorgverleners hun elektronische patiëntendossiers (EPD’s) krijgen. Vlug: “Zorginstellingen worden overspoeld met de meest geavanceerde domotica. Voor de thuiszorg is er geen betaalbare dienstverlening met case managers en slim gebruik van moderne technologie.”

Paradigma verschuiving

Volgens CGI staat de zorgsector aan de vooravond van een fundamentele verschuiving. Den Boer: “De zorg is altijd aanbodgericht geweest met de patiënt als lijdend voorwerp. Dat is niet langer houdbaar. Je wordt als mens niet serieus genomen. Dan wil je toch liever behandeld worden als een klant die waar voor zijn geld krijgt.” CGI voorspelt dat alleen zorgaanbieders overleven die vraaggericht gaan werken. Anderen gaan failliet of worden overgenomen. Vlug signaleert dat deze verandering naar een vraaggerichte cultuur nog flink wat voeten in aarde zal hebben: “Behandelaars hebben een kennisvoorsprong. Die voorsprong geeft hen macht waaraan ze gewend zijn geraakt. Die willen ze vasthouden. Om als patiënt echt gesprekspartner te worden van je behandelaar, moet er veel in deze houding veranderen. Dat gaat niet vanzelf.”

Het geheim van innoveren

Volgens beide heren is het zaak om in de zorgsector niet alleen te adviseren, maar gewoon te beginnen onder het motto: ‘think big, act small’. Den Boer ziet in CGI’s oplossingen voor het uitwisselen van medische beelden bijvoorbeeld een mooie, concrete stap. “Elke leverancier gebruikt zijn eigen formaat in onder meer de MRI-scan. Door innovatie zorgen we voor uitwisseling en opslag tussen ziekenhuizen waardoor de beelden altijd beschikbaar zijn als de patiënt met de arts de situatie bespreekt. Dat geeft de patiënt meer inzicht en dus invloed.” Op het gebied van kostenbesparingen helpt CGI overheden om effectiever premies te innen en zorgverzekeraars om fraude op te sporen. Den Boer: “Hierdoor zijn we in staat om miljarden extra inkomsten te genereren.” Daarnaast investeert CGI in oplossingen voor de burger. Door de wereldwijde aanwezigheid van CGI in de zorgmarkt is het bedrijf in staat om dwarsverbanden te leggen. Vlug: “Onze ‘citizen centric services’ hebben geleid tot het bekende Burgernet. In de zorg zijn het onze ‘patient centric services’ die patiënten mondiger maken en zorgen voor een gezonde verstandhouding met de behandelaars en meer invloed tijdens de behandeling.”