Forse kostenbesparing, minder fouten en betere datakwaliteit

CGI en eBenefits stellen werkgevers en administratiekantoren in staat om vanuit hun salarispakket geautomatiseerd pensioenaangiftes en –bulkmutaties in UPA-formaat aan te leveren bij pensioenuitvoerders.

CGI verzorgt met het product Geautomatiseerde Pensioenaangifte (GPA) de technische koppeling met de salarissystemen. eBenefits, gespecialiseerd softwareleverancier voor pensioenverzekeraars en –uitvoerders, levert het pensioenportaal. Die combinatie zorgt voor een directe en geautomatiseerde aansluiting op de pensioenadministratie. Zo wordt voor de werkgever een flinke kostenbesparing op de invoer van (bulk)mutaties bereikt. Ook zorgt het geautomatiseerde proces voor minder fouten in de verwerking en minder behandeltijd. Daarnaast resulteert de werkwijze in betere datakwaliteit en is daarmee ook gunstig voor het imago van de werkgever.

Centraal in de oplossing staat de veranderingsbereidheid van de leveranciers van salarispakketten. Zij moeten wel bereid zijn de benodigde aanpassingen door te voeren in hun salarispakketten.

CGI en eBenefits zien veel mogelijkheden voor deze automatische gegevenskoppeling van pensioenaangiftes en -bulkmutaties. Ze hebben elkaar gevonden in hun gedeelde visie om werkgevers te ontzorgen met deze propositie.

CGI en eBenefits slaan handen ineen om werkgevers te ontzorgen bij hun pensioenadministratie

 

Enthousiast over samenwerken voor de werkgever: Stefan Bosma (eBenefits) en Thomas Marcé (CGI)