André Klappe

André Klappe

Principal Business Consultant Healthcare

De regeldruk en registratielast in de zorg is te hoog, waardoor zorgprofessionals nauwelijks toekomen aan het verbeteren van de zorg. Een aantal ziekenhuizen gaat met CGI in kleinschalige proeftuinen aan de slag, om in de praktijk te onderzoeken hoe dit anders kan.

Stoppen met afvinklijstjes

Hoe gaan we op een slimmere manier meten, zodat zorgprofessionals wèl toekomen aan het verbeteren van de zorg? Die vraag werd uitgediept aan de Zorgtafel die CGI begin dit jaar organiseerde. Een select gezelschap van zorgbestuurders, medici, wetenschappers, beleidsmedewerkers en verzekeraars ging in gesprek over de beste aanpak van de regeldruk en registratielast in de zorg. Het belang van ‘kleinschaligheid’ en ‘in de praktijk ontdekken hoe het ook anders kan’, werd onderstreept.

De aanwezigen waren het eens over het feit dat de registratielast nu te hoog is. Van het schrappen van regels verwacht men echter weinig. ‘Er is een mechanisme waardoor we in de zorg zoveel regels maken. Als we dat mechanisme niet begrijpen, dan komen er aan de voorkant sneller regels bij dan dat ze aan de achterkant worden geschrapt,’ stelde een deelnemer. Bovendien zijn die regels en richtlijnen ergens voor bedoeld, ze blijken zelden onzinnig. Omdat het er echter zoveel zijn, is hun bedoeling lang niet meer altijd duidelijk. Richtlijnen bijvoorbeeld verworden dan tot afvinklijstjes, in plaats van tot een middel om goede zorg te verlenen.

Van data naar bruikbare informatie

Een oplossing voor de registratielast moet eerder gezocht worden in het slimmer gebruiken van de gegevens die er zijn. Zodat dokters niet meer zelf aparte lijstjes moeten invullen, maar de informatie die nodig is om bijvoorbeeld complicaties in kaart te brengen op een intelligente manier uit bestaande data wordt gehaald. Met de huidige technologie is dit goed mogelijk. Een deelnemer vertelde bijvoorbeeld dat in zijn ziekenhuis een aantal triggers is vastgesteld, waarmee men bestaande data doorzoekt op complicaties. Een eenvoudig voorbeeld: als de ontslagbrief in het EPD ontbreekt, dan is er iets niet goed gegaan.

Zorg verder verbeteren

De Nederlandse zorg heeft in de afgelopen decennia een forse kwaliteitsslag gemaakt, waardoor we nu in Nederland uitstekende zorg hebben. Alle registratie heeft dus wel degelijk nut gehad. Een deelnemer stelde dat het nu tijd wordt voor de volgende stap. De registratielast is te hoog, nog meer registreren zal geen grote kwaliteitswinst meer opleveren. Meer registreren hoeft ook niet, want met de inzet van moderne technologische middelen kan data, die tijdens het verlenen van zorg wordt gegenereerd, worden geanalyseerd. Een deelnemer verwoordde het als volgt: ‘Ik word nu als dokter steeds gestoord door techniek die niet goed werkt. Eigenlijk zou techniek mij zo moeten ondersteunen dat ik de gegevens die ik nodig heb niet zelf moet invoeren, maar uit de bestaande data in onder meer het patiëntsysteem kan halen.’

Het adagium omdraaien

Ik betoogde in een eerder blog al dat de registratielast deels wordt veroorzaakt door een klimaat van wantrouwen. De nadruk in registraties ligt op verantwoorden, niet op het verbeteren van de zorg. Tijdens de Zorgtafel werd besproken dat we het adagium kunnen omdraaien, zodat we gaan werken met het uitgangspunt dat de zorg goed is, tenzij. Die ‘tenzij’ kan in ziekenhuisgegevens opgespoord worden, want dit zijn ongewenste gebeurtenissen zoals complicaties. Door op deze manier te werken verminderen we de registratielast in de zorg en komt er weer tijd voor het verbeteren van de zorg. Het is cruciaal om daarbij zorgprofessionals de leiding te geven. Zij weten immers als geen ander hoe de zorg beter kan. Samen met de ervaringen van de patiënt kunnen zij de volgende kwaliteitsslag in de zorg mogelijk maken.

Proeftuinen

CGI heeft een methode ontwikkeld om de kwaliteit van zorg op een andere manier te benaderen en de zorgprofessional weer in de lead te zetten bij het verbeteren van de zorg. We gaan dit met een aantal ziekenhuizen in kleinschalige proeftuinen toepassen. Een doel van deze Zorgtafel was om het thema registratielast en kwaliteitsverbetering verder te verdiepen. Dat is gelukt, want de discussie was boeiend en zeer inhoudelijk, mede doordat er mensen van verschillende disciplines aan tafel zaten. Het wordt tijd om de volgende stap te zetten in de kwaliteitsverbetering van de zorg!

De door CGI ontwikkelde methodiek ‘Minder meten, meer weten’ wordt in een aantal ziekenhuizen beproefd. Wilt u ook meedoen of meer informatie? Neem dan contact met mij op: andre.klappe@cgi.com

Over de auteur

André Klappe

André Klappe

Principal Business Consultant Healthcare

Hoe de zorg op een efficiënte en effectieve wijze is te optimaliseren? Daar houdt André Klappe zich als thought leader op het gebied van data insights onder meer mee bezig. Binnen de Isala klinieken was hij gedurende 17 jaar actief op het gebied van kwaliteitsmanagement ...