Organisaatioiden tavoitteena on automaatioasteen kasvattaminen ja sitä kautta kustannussäästöt sekä inhimillisten virheiden vähentäminen prosessissa. Kubernetes on mikropalvelujen ajoalusta, jota käytetään modernissa sovelluskehityksessä ja mikropalveluarkkitehtuurissa. Moderni sovelluskehitys pyrkii automatisoimaan sovelluskehityksen eri vaiheet ja Kubernetes on tärkeä osa kokonaisuutta. Kun sovellukset kontitetaan hyvin kuvattuna, voidaan ne helposti monistaa eri ympäristöihin ja tarvittaessa siirtää pilvestä toiseen.

Kubernetes palvelulla organisaatiot pystyvät helposti ulkoistamaan Kubernetesin asennus ja ylläpitovastuut CGI:lle. Konttiperiaatetta hyödyntämällä voidaan siirtää sovellus alustalta toiselle helposti ja kustannustehokkaasti, jolloin mahdollistetaan tietoturvallinen siirtymä. Parhaimmillaan kontitus tuo 20 % lisätehokkuuden, kun infrastruktuurikulut vähenevät ja sovellusten julkaisu nopeutuu.

 

  • Vähemmän yleiskustannuksia – Kontit tarvitsevat vähemmän järjestelmäresursseja kuin perinteiset tai virtuaalikone ympäristöt

  • Parempi siirrettävyys - Konteissa toimivia sovelluksia voidaan ajaa useilla eri käyttöjärjestelmillä ja laitealustoilla

  • Yhdenmukaisempi toiminta - Sovellukset konteissa toimivat aina samalla tavalla riippumatta siitä, mille ajoalustalle kontit on viety

  • Suurempi tehokkuus ylläpidossa - Kontitettuina sovellusten käyttöönotto ja päivitykset helpottuvat

  • Tehokkaampaa sovelluskehitystä - Kontit tukevat agile ja devops menetelmiä

  • Alusta kaikkien sovellusten käyttöönotolle - Sopii sekä legacy että pilvinatiiveille sovelluksille

cloud

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus sovelluskehityksestä ja erilaisten pilvien hyödyntämisestä työkuormien ajossa. Klusterin pystyttäminen usein onnistuu, mutta haasteita tulee ylläpidon ja päivittämisen aikana. Oli kyseessä Kubernetes palvelun perustaminen tai ylläpito ja hallinta, asiantuntijamme varmistavat, että se pysyy ajan tasalla, on tietoturvallinen ja vastaa organisaation tarpeisiin.