Technologia, rozwiązania IT i zasady Green Coding’u mogą zminimalizować ślad węglowy rozwiązań cyfrowych

Cyfryzacja jest jednym ze sposobów na osiągnięcie celu neutralności węglowej. Jak? Na przykład poprzez umożliwienie efektywniejszego zarządzania mobilnością, a także dostarczanie usług w chmurze i wiarygodnych danych do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Jako CGI pomagamy naszym klientom wykorzystać możliwości zrównoważonego rozwoju i sprostać jego wyzwaniom. Sięgamy w tym celu po dogłębną wiedzę lokalnych i międzynarodowych ekspertów, wiodące rozwiązania w zakresie oprogramowania oraz nasze kompleksowe usługi informatyczne i konsultingowe. Jednocześnie podkreślamy jak ważne jest, aby zwracać uwagę na ślad węglowy rozwiązań cyfrowych i sposoby jego minimalizacji.

  • Przyczyniamy się, bezpośrednio lub pośrednio, do realizacji celów naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Należą do nich m.in.: neutralność węglowa, bezpieczeństwo pracy i optymalne wykorzystanie zasobów.
  • Obniżamy koszty energii i zmniejszamy emisję, stosując rozwiązania z zakresu Green Coding’u (ekologicznego programowania), a także optymalizację operacji klienta poprzez inteligentne wykorzystanie danych.
  • Świadczymy usługi doradcze w zakresie raportowania ESG oraz budowy dedykowanego huba danych ESG, który ułatwia monitorowanie, zarządzanie i raportowanie celów zrównoważonego rozwoju.
  • Propagujemy dostępność usług poprzez rozwiązania zdalne i włączenie cyfrowe. Dążymy do tego, by wszystkie usługi były dostępne cyfrowo, 24/7.
  •  Jesteśmy w stanie przyczynić się do sprawnego funkcjonowania transportu publicznego i realizacji celu neutralności węglowej oraz sprawnego korzystania z powiązanych usług zdalnych.
  • Możemy mieć udział w rozwoju gospodarki cyrkularnej poprzez: gromadzenie danych dotyczących łańcucha dostaw, udostępnianie danych materiałowych z łańcuchem wartości, bardziej efektywne gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących gospodarki odpadami itp.

Jako CGI zobowiązaliśmy się globalnie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 roku. Działamy zgodnie z zestawem surowych zasad etycznych, które dotyczą również naszego łańcucha dostaw. Jako lider usług cyfrowych stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa, zarówno w ramach ochrony danych, jak i realizacji własnych strategii cyfrowych. Nasze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały nagrodzone certyfikatem EcoVadis na poziomie Platinum (wrzesień 2022).

Więcej o innych kluczowych kwestiach dotyczących zrównoważonego rozwoju przeczytasz poniżej.

Bezpieczeństwo danych i cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych i zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa są podstawą naszej odpowiedzialności za zabezpieczenie i umożliwienie działania organizacji. Jako CGI sami mamy silną politykę ochrony danych i dążymy do przekształcenia bezpieczeństwa w atut zarządzania operacyjnego.

Odpowiedzialne rozwiązania w obszarze oprogramowania

Jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty energii oprogramowania i emisji stosując rozwiązania z zakresu Green Coding’u, czyli ekologicznego programowania. Nadmierna moc obliczeniowa niepotrzebnie zużywa zarówno energię elektryczną, jak i urządzenia końcowe.

Odpowiedzialne praktyki biznesowe

Działamy zgodnie z surowym kodeksem etycznym, którego przestrzegać muszą wszyscy nasi pracownicy, dostawcy i usługodawcy. W swojej pracy w zakresie zrównoważonego rozwoju kierujemy się strategią zrównoważonego rozwoju CGI oraz naszym zobowiązaniem, by wspierać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wspieranie dobrostanu

Najważniejsi w naszej działalności są ludzie. Nasi członkowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach, webinariach i sesjach wellbeing’owych (np. jodze). Wspieramy ich również kampaniami na rzecz dobrego samopoczucia, benefitami i kompleksowymi usługami zdrowotnymi.

Różnorodność i inkluzywność

Poza różnorodnością wśród pracowników, ważne są dla nas też praktyki włączające. Oznacza to równe szanse uczestnictwa, bycie słyszanym i dostrzeganym, a także wpływ na rozwój własnej kariery i stanowisko pracy. Wierzymy, że różnorodność w miejscach pracy napędza innowacje, przynosi lepsze wyniki i usprawnia rozwiązywanie problemów.

 

Zmniejszenie własnego śladu węglowego

Jako CGI mamy cel, by do 2030 roku osiągnąć neutralność węglową w rozumieniu emisji z działalności własnej. Jednocześnie wspieramy cele naszych klientów w tym zakresie, realizując szereg usług doradczych i działań optymalizacyjnych opartych na analityce danych, usługach zdalnych i rozwiązaniach IoT (Internet of Things).

Przyciąganie talentów do sektora technologicznego

Polska potrzebuje więcej specjalistów IT niż kiedykolwiek wcześniej. Naszą odpowiedzią na niedobór umiejętności jest samodzielne szkolenie nowych specjalistów w tej dziedzinie. Jako CGI opracowaliśmy też wielopłaszczyznowy program, który ma na celu zwiększenie udziału kobiet w IT. Ściśle współpracujemy również z uniwersytetami i szkołami wyższymi.

Poszanowanie praw człowieka

Kodeks Etyczny CGI gwarantuje, że przestrzegamy praw człowieka we wszystkich swoich działaniach.

Wdrażanie wymogów zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Surowe zasady etyczne, zgodnie z którymi działamy, dotyczą również łańcucha dostaw. Wszyscy nowi dostawcy są zobowiązani do wypełnienia kwestionariusza ESG. W efekcie możemy poprosić niektórych z nich o bardziej szczegółowe wyjaśnienie swoich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, włączając ocenę EcoVadis.

 

Dane o zrównoważonym rozwoju muszą być gromadzone, przetwarzane i raportowane w nowy sposób. ESG kieruje organizacje w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości

Unijne „Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii” oraz „Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju” zwiększą presję na firmy, by informowały o swoich działaniach na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju biznesu. Można więc powiedzieć, że dane ESG (Environmental Social Governance) będą odgrywały równie ważną rolę jak dane finansowe.

Wskaźniki ESG pozwolą nam przyjrzeć się temu, jak firmy i organizacje wpływają na środowisko i społeczność oraz jak zarządzają działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju. W praktyce ESG wykorzystywane jest w podejmowaniu decyzji finansowych i inwestycyjnych, pozwala bowiem na uwzględnienie ogólnego wpływu wyników organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Inwestorzy są zainteresowani zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a konsumenci przy wyborze usług. W przyszłości również instytucje finansowe będą musiały informować o swoich wpływach ESG, włączając w to ich własne instrumenty kredytowe i finansowe.

Dane ESG będą coraz częściej wykorzystywane w wynikach korporacyjnych i sprawozdawczości finansowej. Dlatego ESG nałoży wymogi nowego sposobu gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych we wszystkich organizacjach.

Two women waiting for an electric car to charge

Case study klienta

Wymiana danych na detalicznym rynku energii elektrycznej wchodzi w nową erę - pomyślne uruchomienie Fingrid Datahub

Datahub jest kluczowym elementem elastycznego systemu elektroenergetycznego przyszłości. Scentralizowana wymiana danych pozwoli w pełni wykorzystać potencjał inteligentnych sieci i liczników. Otworzy również nowe możliwości biznesowe, umożliwi monitorowanie efektywności energetycznej i usługi operatorów ładowania pojazdów elektrycznych.

Czytaj dalej

Case study klienta

Promujemy bioróżnorodność z wykorzystaniem sztucznej inteligencji - projekt CGI dla Fińskiej Agencji Transportu

Nasze istnienie opiera się na bioróżnorodności, bez której życie człowieka na Ziemi nie byłoby możliwe. Jednym z największych zagrożeń dla różnorodności biologicznej są inwazyjne gatunki obce. W CGI opracowaliśmy dla Fińskiej Agencji Transportu rozwiązanie oparte na uczeniu maszynowym. Identyfikuje ono inwazyjne gatunki obce wzdłuż poboczy dróg.

Czytaj dalej

Luonnon monimuotoisuutta edistetään tekoälyn avulla CGI:n ja Väyläviraston hankkeessa

Odpowiedzialne rozwiązania programowe, które wspierają Twój biznes

Nieocenionym wsparciem dla naszej oferty związanej ze zrównoważonym rozwojem są rozwiązania w obszarze oprogramowania. Opierają się one na dziesięcioleciach doświadczeń branżowych w takich sektorach jak: energia, produkcja, logistyka, opieka zdrowotna i administracja publiczna. Wszystkie nasze rozwiązania produktowe znajdziesz tutaj.

CGI Aromi reduces food waste in restaurants

CGI Aromi

CGI Aromi pomaga profesjonalnym kuchniom w dostarczaniu ekologicznych posiłków i minimalizowaniu marnowania żywności. Rozwiązanie zbiera dane restauracyjne w czasie rzeczywistym, co pozwala kuchniom lepiej monitorować odpady żywnościowe, oszczędzać na kosztach surowców i odpadów oraz zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

CGI Archiving as a Service

CGI Archiving as a Service

Proces CGI Archiving as a Service zapewnia bezpieczny, zgodny z prawem i efektywny sposób przenoszenia i przechowywania w archiwum krytycznych dla biznesu danych. Dzięki centralizacji systemów organizacje mogą zaoszczędzić energię elektryczną i powierzchnię użytkową, zastępując archiwa fizyczne cyfrowymi. Mogą również poddać recyklingowi serwery w celu ich użytecznego wykorzystania.

Person riding on public transport wearing a mask

CGI Move360

CGI Move360 umożliwia model biznesowy Mobility as a Service, stworzony dla firm transportowych, gmin, miast i pracodawców. Poprawia doświadczenia użytkownika w transporcie publicznym i innych usługach zrównoważonego transportu. Ułatwia też pasażerom dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów transportowych.

Close up of a doctor looking at a tablet screen with a patient

OMNI360

OMNI360 to zorientowana na klienta platforma usługowa i rodzina produktów do świadczenia usług społecznych. Została opracowana w Finlandii i umożliwia lepszą interakcję międzyludzką w opiece zdrowotnej.

GeoData360

CGI GeoData360

CGI GeoData360 jest platformą naszego autorstwa, dedykowaną usługom teledetekcji i informacji geograficznej. Dane zebrane dzięki teledetekcji pomagają naszym klientom z całego świata monitorować wydarzenia związane ze zmianami klimatu i zasobami naturalnymi Ziemi, takimi jak erozja wybrzeża czy lokalne zagospodarowanie terenu

utility worker with tablet

CGI Central Market Solutions

CGI Central Market Solutions (CMS) wspiera cyfryzację sektora energetycznego poprzez scentralizowany system wymiany informacji. CMS przechowuje informacje związane z inteligentnymi punktami pomiarowymi, umowami z konsumentami i danymi z pomiarów energii. Umożliwia też przewidywanie i reagowanie na zmiany na rynku detalicznym energii elektrycznej.