W CGI rozumiemy, że rozwój firmy nie może odbywać się kosztem środowiska. Dążymy do zrównoważonego oraz przyjaznego dla środowiska biznesu. Ograniczamy negatywny wpływ na środowisko zgodnie z polityką CSR CGI - poprzez oszczędzanie energii, zmniejszanie odpadów biurowych, ograniczaniu podróży służbowych i unowocześnianiu centrów danych.

Ograniczamy nasz wpływ na środowisko, przechodząc na bardziej zrównoważone źródła energii i efektywniej wykorzystując nasze obiekty. Nasz system zarządzania środowiskowego posiada certyfikat ISO 14001.

Ograniczamy wpływ na środowisko – nas samych, naszych klientów i dostawców.

Jesteśmy zobowiązani do ograniczenia emisji CO2 o 50% do 2020 r. – w stosunku do zużycia z 2008 roku.

  • W CGI przeprowadziliśmy gruntowną renowację przestrzeni biurowej, aby zwiększyć efektywność zastosowanych rozwiązań.
  • W porównaniu do 2008 roku nasze emisje spadły już o 50% – największy wpływ miało przejście na energię elektryczną o zerowej emisji.
  • Proponujemy rozwiązanie w postaci telepracy, a także wspieramy korzystanie z transportu publicznego. Oznacza to znaczny spadek emisji gazów powodowanych dojazdami pracowników do pracy.

 

ZUŻYCIE ENERGII


Nasze zużycie można podzielić na:

  • ogólne zużycie energii w biurach oraz centrach danych
  • wykorzystywanie energii do ogrzewania i chłodzenia budynków
  • używanie energii bezemisyjnej.

Usprawnienia są wprowadzone nie tylko w budynkach administracyjnych, ale i serwerowniach.

 

EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH


Podróże służbowe, dojazdy pracowników do biur, klimatyzowanie pomieszczeń biurowych oraz centrów danych, bieżące zużycie energii elektrycznej – to wszystko prowadzi do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych. Promujemy rozwiązania takie jak telekonferencje czy telepraca, które przyczyniają się do zmniejszenia naszego wkładu.

 

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW


Największy wpływ na środowisko mają emisje, które powstają w wyniku produkcji, użytkowania i utylizacji komputerów, serwerów oraz materiałów biurowych. Nieustannie pracujemy nad poprawą wydajności energetycznej naszych stacji roboczych, serwerów i centrów danych. Zmniejszamy również zużycie papieru - poprzez recykling i drukowanie dwustronne.