Montréal, Quebec, wrzesień 22, 2022

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) zostało uznane przez magazyn „Forbes” za jedną z najlepszych firm konsultingowych na świecie w 2022 r. Coroczny ranking pomaga liderom biznesowym, którzy szukają fachowych wskazówek w poruszaniu się w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, w ocenie firm konsultingowych w zakresie zarządzania. Włączenie CGI do tegorocznej listy najlepszych firm konsultingowych wynika z jej sukcesu w dostarczaniu klientom na całym świecie strategicznego doradztwa biznesowego i informatycznego opartego na wiedzy. Poprzez swój zakres usług konsultingowych w zakresie biznesu i technologii CGI pomaga klientom wyznaczać kierunek na przyszłość, szybko adaptować się do zmian i tworzyć przewagę konkurencyjną jako liderzy cyfrowi.

– Silne i ciągłe inwestycje w cyfryzację przez organizacje na całym świecie wymagają nowych strategicznych podejść do identyfikacji możliwości rynkowych z szybkością i skalą. Nasi konsultanci ściśle współpracują z prezesami i innymi kierownikami, aby zdefiniować i wdrożyć celowe strategie biznesowe – powiedział prezes i dyrektor generalny CGI George D. Schindler. – CGI jest dumne, że zostało uznane przez „Forbes” za jedną z najlepszych na świecie firm konsultingowych w zakresie zarządzania. Jesteśmy zobowiązani do dalszego dostarczania spostrzeżeń, na których nasi klienci mogą działać.

W ciągu ostatnich czterech dekad CGI rozwinęło się w jedną z największych na świecie firm świadczących usługi doradztwa biznesowego i strategicznego IT. Oferuje doradztwo konsultingowe dla klientów z całego sektora komercyjnego, w tym usług finansowych, energii i usług komunalnych, handlu detalicznego, komunikacji, zdrowia i nauk przyrodniczych, a także w ramach sektora publicznego.

Usługi te pomagają liderom prowadzić zrównoważone wyniki w krytycznych obszarach, takich jak: strategia biznesowa, projektowanie modeli biznesowych i operacyjnych, transformacja skoncentrowana na człowieku, wartość dla klienta i doskonałość operacyjna, zarządzanie zmianami organizacyjnymi, zrównoważony rozwój i transformacja cyfrowa. Konsultanci biznesowi CGI świadczą również specjalistyczne usługi doradcze, aby pomóc w rozwoju agend CIO i CFO.

Portfel usług end-to-end, doradztwo branżowe i technologiczne oraz podejście CGI do współpracy zyskały aplauz wielu organizacji. IDC MarketScape na przykład uznał CGI za „głównego gracza” w zakresie usług konsultingowych strategii cyfrowej na świecie w 2021 r. Na początku tego roku, po raz drugi z rzędu, „Forbes” ogłosił CGI jedną z „najlepszych amerykańskich firm konsultingowych w zakresie zarządzania”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług CGI w zakresie insights-driven business i strategicznego konsultingu IT, odwiedź cgi.com

O CGI

Założone w 1976 r. CGI jest jedną z największych niezależnych firm konsultingowych IT i biznesowych na świecie. Z 88 500 konsultantami i profesjonalistami na wszystkich kontynentach CGI dostarcza kompleksowe portfolio możliwości: od strategicznego konsultingu IT i biznesowego po integrację systemów, zarządzanych usług IT i procesów biznesowych oraz rozwiązań własności intelektualnej. CGI współpracuje z klientami poprzez lokalny model relacji uzupełniony o globalną sieć dostaw, która pomaga klientom w cyfrowej transformacji ich organizacji i przyspieszeniu wyników. Przychód CGI za rok fiskalny 2021 wynosi 12,13 mld dol., a akcje firmy są notowane na TSX (GIB.A) i NYSE (GIB). Dowiedz się więcej na stronie cgi.com.

Więcej informacji:

Inwestorzy

Kevin Linder
Starszy wiceprezes ds. relacji inwestorskich
kevin.linder@cgi.com
+1 905-973-8363

 

Media

Émilie Proulx
Kierownik ds. mediów i public relations
emilie.proulx@cgi.com
+1 514-206-2851