CGI Mobilog

Resource center

Dążenie do digitalizacji i skutecznych IT rozwiązań było głównym obszarem zainteresowania firmy ISS Finland w ostatnich latach, która świadczy usługi w zakresie obsługi obiektów. Zapewnienie efektywnych usług integracyjnych dla różnych systemów jest centralną częścią tych ogólnych wysiłków, zwłaszcza gdy istnieje...

Mobilne zarządzanie personelem stanowi wyzwanie dla wielu branż. Jedne organizacje nie posiadają skutecznego systemu mobilnego zarządzania pracownikami, drugie – używają kilku oddzielnych systemów, które nie komunikują się ze sobą.

Aplikacja CGI Mobilog do zarządzania personelem umożliwia menedżerom sprawne planowanie, optymalizowanie i monitorowanie wydajności pracy pracowników terenowych.