Mobilne zarządzanie personelem stanowi wyzwanie dla wielu branż. Jedne organizacje nie posiadają skutecznego systemu mobilnego zarządzania pracownikami, drugie – używają kilku oddzielnych systemów, które nie komunikują się ze sobą.

Informacje, które mają kluczowe znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem, mogą być przechowywane tylko w plikach programu Excel, zapisywane w notatkach Post-It lub dostępne wyłącznie poprzez czasochłonne rozmowy telefoniczne. Dla koordynatorów zespołu, menedżerów i ich podwładnych podobne działania powodują szereg zagrożeń. Gdy informacje są rozproszone w takim stopniu, uzyskanie ogólnego obrazu sytuacji jest niemożliwe, a operacje stają się nieefektywne.

Zarządzanie pracą w sposób mobilny może być skuteczniejsze przy konsolidacji informacji w jednym systemie zarządzania. Ponadto takie zarządzanie zwiększa przejrzystość na każdym poziomie organizacji i umożliwia używanie przez pracowników w dowolnym miejscu i czasie.

Dowiedz się więcej w naszym przewodniku w jaki sposób CGI Mobilog pomaga Ci skutecznie zarządzać personelem i zmniejszać własne koszty.