Aplikacja CGI Mobilog do zarządzania personelem umożliwia menedżerom sprawne planowanie, optymalizowanie i monitorowanie wydajności pracy pracowników terenowych.