Dążenie do digitalizacji i skutecznych IT rozwiązań było głównym obszarem zainteresowania firmy ISS Finland w ostatnich latach, która świadczy usługi w zakresie obsługi obiektów. Zapewnienie efektywnych usług integracyjnych dla różnych systemów jest centralną częścią tych ogólnych wysiłków, zwłaszcza gdy istnieje potrzeba uproszczenia i przyspieszenia procesów biznesowych.

Od 2011 roku ISS Finland korzysta z CGI Mobilog – rozwiązania do mobilnego zarządzania pracownikami, które ułatwiło codzienne życie 4000 pracowników terenowych ISS. Integracja CGI Mobilog umożliwia bezpośrednie przeniesienie godzin pracy personelu zarejestrowanych w Mobilog do systemu płacowego ISS, oszczędzając czas i wysiłek pracowników.

CGI Mobilog składa się z aplikacji mobilnej i pulpitu przeglądarki działającej w czasie rzeczywistym. To sprawia, że rozplanowanie pracy i przydzielanie zleceń stają się bardziej efektywne. Zlecenia pracy ISS Finland są codziennie przekazywane do Mobilog z innego zintegrowanego systemu. Kiedy pracownicy mobilni rejestrują swoje godziny pracy w Mobilog na koniec dnia, ich godziny są przenoszone z powrotem do innego systemu i ostatecznie integrowane z automatycznymi procesami płacowymi firmy.

Obecnie ISS Finland zwiększa liczbę użytkowników Mobilog w miarę wprowadzania aplikacji w nowych obszarach biznesowych.

„Chcieliśmy zacząć używać CGI Mobilog w innych obszarach ze względu na wydajność, jaką zapewnia aplikacja” - powiedział Antti Hämäläinen, kierownik serwisu ISS Finland. „Mimo że wdrażanie wciąż trwa, już przekraczamy wszystkie nasze cele, które wyznaczyliśmy na początku tego projektu, w tym cele finansowe. Dzięki Mobilog możliwe jest przesyłanie danych dotyczących godzin pracy bezpośrednio do naszych systemów płacowych za pomocą wbudowanych funkcji integracyjnych”. Antti Hämäläinen był odpowiedzialny za wdrożenia Mobilog od czasu wprowadzenia tego rozwiązania w ISS Finland. Obecnie Antti Hämäläinen jest również odpowiedzialny za szkolenie nowych użytkowników aplikacji Mobilog.