Branża transportowa jest mocno dotknięta przez pandemię COVID-19 i przeżywa dramatyczny spadek aktywności pasażerów. Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów i przestrzeganie wymogów dotyczących fizycznej odległości mają kluczowe znaczenie dla wznowienia działalności tego sektoru.

Współpracujemy z dużą kanadyjską agencją transportu publicznego i pomagamy jej w planowaniu sposobu reagowania na kryzys wywołany pandemią, wypracowania nowego podejścia i powrotu do efektywnego działania. Po wdrożeniu Microsoft Teams z zamiarem szybkiego przeniesienia pracowników agencji do pracy zdalnej, partnerstwo CGI-klient szukało możliwości zwiększenia sprawności biznesowej i zastosowania innowacyjnych technologii, aby rozwiązywać inne nieprzewidziane wyzwania biznesowe.

Jeden z tych obszarów obejmuje planowanie wpływu fizycznego zachowania dystansu na przepływy pasażerów w miarę poprawy sytuacji i zwiększenia mobilności ludzi.

Korzystanie z modelowania symulacyjnego w celu bezpiecznego wznowienia działań

Na początku pandemii agencja odnotowała 95% spadek ruchu pasażerskiego. Żeby wznowić działalność i jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo pasażerów, agencja szukała odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak powinniśmy wprowadzić zachowanie dystansu i zarządzać zmieniającymi się przepływami pasażerów?
  • Jaki będzie wpływ na rozkłady jazdy?
  • Jaka jest maksymalna przepustowość z którą możemy sobie poradzić przy minimalnej liczbie pracowników?
  • Jakie mamy plany odnośnie efektywnego wykorzystania naszej infrastruktury?
  • W jaki sposób nadal będziemy zapewniać pasażerom wysokiej jakości usług?

Rekomendowaliśmy zastosowanie modelowania symulacyjnego. Za pomocą metody „Proof of Concept” (POC) w korytarzu dużej stacji kolejowej zespół CGI przystąpił do pracy nad ćwiczeniem modelowania danych. Korzystając z przyjętych parametrów wejściowych z ćwiczeń wymagań biznesowych, zespół wykorzystał oprogramowanie do symulacji zachowania tłumu, żeby przewidzieć przepływy i zachowania pieszych. Otrzymane wizualizacje modeli 2D i 3D pomagają zaplanować kilka scenariuszy, m.in. środki zarządzania tłumem, rozkłady pociągów i szkolenie personelu.

Wraz z sukcesem POC zespół rozszerza zakres modelowania symulacyjnego o dodatkowe obszary i różne rodzaje działalności.

Skuteczny sposób na bezpieczne wznowienie codziennej działalności

Metoda POC pokazuje w jaki sposób moc danych i technologii jest kluczowym czynnikiem do planowania skutecznej odpowiedzi na bezprecedensowe wyzwania. Oprócz korzystania z modelowania w celu pomocy klientom z branży transportowej, np. kolei i lotnictwa, oprogramowanie do symulacji zachowania tłumu i dokładna analiza może udzielić pomocy obiektom sportowym i rozrywkowym w planowaniu wydarzeń, a dużym instytucjom -- w efektywnym zarządzaniu ponownym otwieraniem szkół i biur.

Chociaż nikt nie wie, kiedy nadejdzie koniec pandemii, jedno wiemy na pewno: symulacja zachowania tłumu jest realną strategią powrotu do nowej normalności.