Poland, marzec 2, 2022

W ubiegłym roku na litewskich drogach zarejestrowano ponad 700 tys. osób naruszających przepisy ruchu drogowego. Były to wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości, prowadzeniem pojazdu bez obowiązkowego badania technicznego lub ubezpieczenia OC (Statystyka wykroczeń drogowych | Litewska Policja Drogowa (lrv.lt) Dane o naruszeniach przepisów ruchu drogowego są przekazywane i przetwarzane w Rejestrze Wykroczeń Administracyjnych.

W przyszłości system będzie stale monitorowany i aktualizowany – jego przygotowaniem zajmuje się międzynarodowa informatyczna firma konsultingowa CGI z Litwy. Dzięki niej Litewski Zarząd Dróg (LAKD) podpisał
3-letni kontrakt o wartości ponad 0,5 mln euro na regularną obsługę systemu i prace modernizacyjne.

– W ciągu ostatnich 4 lat sieć narzędzi nadzoru rozrosła się z 60 do ponad 200 kamer, z których system otrzymuje obecnie informacje. Dziennie „zauważa” on ponad milion pojazdów. Dane o nich są sprawdzane, porównywane z danymi z innych rejestrów, a w przypadku wykrycia wykroczenia są automatycznie opracowywane i przekazywane litewskiej policji. Aby system działał sprawnie, musi być stale kontrolowany i udoskonalany – i tym właśnie zajmiemy się po podpisaniu umowy – powiedział Karolis Baltrušaitis, Dyrektor CGI na Litwie.

Według danych litewskiej policji drogowej w ciągu jedenastu miesięcy 2021 roku na drogach kraju odnotowano nieco ponad 50 tys. wykroczeń za jazdę bez ubezpieczenia OC, ponad 65 tys. kierowców zostało ukaranych mandatami za jazdę samochodem bez ważnego przeglądu technicznego, a za przekroczenie prędkości wysłano ponad pół miliona mandatów.

System prowadzony przez CGI Litwa nie tylko gromadzi wyżej wymienione dane dotyczące dróg, ale też rejestruje wagę i wymiary pojazdów, prędkość i natężenie ruchu, rodzaje pojazdów i trasy. W przyszłości system ten zostanie przystosowany do śledzenia płatności nowo uchwalonych podatków drogowych, a nawet podatków od zanieczyszczeń.

Zdaniem K. Baltrušaitisa, system gwarantuje, że po drogach będą jeździć tylko samochody sprawne technicznie i ubezpieczone. Pomoże z wyprzedzeniem zapobiegać przestępstwom, pomagać w ich wykrywaniu, oceniać natężenie ruchu, planować remonty dróg, projektować drogi i kontrolować je przez inne instytucje.

– Rosnąca sieć źródeł danych stawia nowe wymagania dotyczące jakości wykrywania, dlatego należy znaleźć innowacyjne rozwiązania, które pozwolą przetwarzać więcej informacji w krótszym czasie. Jak dotąd jest to jedyny na Litwie zautomatyzowany system gromadzenia danych o takiej skali. Nasz zespół jest dumny, że może pracować nad tym projektem, a także nad innymi ważnymi projektami krajowymi, takimi jak rozwój aplikacji do weryfikacji certyfikatów EU Digital COVID – mówi Dyrektor CGI Litwa.

Mimo że podobne rozwiązania istnieją w innych państwach, to systemy stosowane w wielu krajach europejskich rejestrują jedynie poszczególne rodzaje naruszeń, np. informacje dotyczące ubezpieczenia lub przydatności do ruchu drogowego. – Nasz system kontroli naruszeń pokazuje, że nowoczesne technologie mogą w pełni zautomatyzować procesy kontroli ruchu drogowego. Myślę, że ten system może być potencjalnie wykorzystany do przetwarzania danych w innych dziedzinach i służyć innym organom kontrolnym – mówi Dyrektor CGI Litwa.

Instalacja wielofunkcyjnego systemu rejestracji naruszeń przepisów ruchu drogowego rozpoczęła się w 2017 r., kiedy to w 3 punktach – na autostradzie
Wilno-Kowno w pobliżu Zalewu Kowieńskiego, na drodze Via Baltica (między Kalwarią a granicą
polsko-litewską) oraz na drodze
Kowno-Zarasai-Daugavpils (w pobliżu Jonawy) – w 2019 r. zainstalowano pierwsze urządzenia do rejestracji danych (pętle indukcyjne, czujniki wagi, kamery wideo, czujniki rozmiaru). W 2019 r. do systemu włączono 50 liczników średniej prędkości oraz kamery stacjonarne zainstalowane na innych drogach. Do tej pory liczba urządzeń zbierających różne dane dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego na Litwie wynosi ponad 200. LAKD stale rozbudowuje sieć kamer, które przesyłają dane o pojazdach do systemu.

O CGI

Założone w 1976 roku CGI jest jedną z największych na świecie niezależnych firm świadczących usługi konsultingowe w zakresie IT i biznesu. Zatrudniając
82 000 konsultantów i specjalistów na całym świecie, CGI dostarcza kompleksowe portfolio usług, od strategicznego doradztwa IT i biznesu po integrację systemów, zarządzanie usługami IT i procesami biznesowymi oraz rozwiązaniami w zakresie własności intelektualnej. CGI współpracuje z klientami poprzez lokalny model relacji uzupełniony o globalną sieć dostaw, która pomaga klientom w cyfrowej transformacji ich organizacji i przyspieszeniu wyników. Przychody CGI za rok fiskalny 2021 wynoszą 12,13 miliarda dolarów, a akcje CGI są notowane na giełdach TSX (GIB.A) i NYSE (GIB). Dowiedz się więcej na cgi.com.

Więcej informacji:

Rafał Cholewczyński
Marketing and Communications Business Partner Poland Lithuania Latvia and Estonia
M. +48 500-650-300
Email. Rafal.Cholewczynski@cgi.com