CGI Mobilog

Resource center

Mobilne zarządzanie personelem stanowi wyzwanie dla wielu branż. Jedne organizacje nie posiadają skutecznego systemu mobilnego zarządzania pracownikami, drugie – używają kilku oddzielnych systemów, które nie komunikują się ze sobą.