Jesteśmy świadkami głębokiej i radykalnej zmiany w tradycyjnym modelu bankowości. Granice i role poszczególnych przedsiębiorstw i organizacji zacierają się. Zupełnie inne są też oczekiwania klienta, które znacznie zmieniły się na przestrzeni ostatnich 10 lat. Otwarta bankowość zaczyna naruszać dotychczasowy porządek na rynkach finansowych i wyznacza nowe kierunki rozwoju sektora. Wiele osób postrzega otwartą bankowość jako zagrożenie dla bankowości tradycyjnej. CGI natomiast dostrzega w tym obszarze możliwość nawiązania współpracy i wsparcia podmiotów dążących do cyfrowej transformacji. Tradycyjne banki mają przewagę wynikającą z ugruntowanej reputacji oraz wieloletnich relacji ze swoimi klientami. Dzięki inteligentnym partnerstwom z sektorem „FinTech”, są w stanie udoskonalać swoje produkty i usługi oraz generować dodatkowe przychody.

Zapraszamy do lektury broszury