Optymalizacja zarządzania aktywami i środkami finansowymi


CGI TWIN360 to wiodący na rynku system zaprojektowany w celu optymalizacji kompleksowego cyklu życia środków finansowych i zarządzania aktywami dla organizacji działających w globalnym, wielostanowiskowym, wielowalutowym, wieloużytkownikowym i wieloinstrumentowym środowisku.

CGI TWIN360 – to internetowy, wysoce skalowalny system obsługujący przetwarzanie bezpośrednie (STP) od i do kontrahentów wewnętrznych i zewnętrznych, innych systemów finansowych oraz rynków elektronicznych. System ten dokładnie analizuje wyniki i narażenie na ryzyko sal transakcyjnych, funkcji skarbowych i firm inwestycyjnych pod kątem dowolnego rodzaju portfela lub papieru wartościowego oraz dla wszystkich walut będących przedmiotem obrotu.

Wartość, jaką zapewnia CGI TWIN360

CGI TWIN360 – to sprawdzone i wiodące na rynku rozwiązanie, zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności procesów zarządzania finansami i aktywami oraz strategicznych wyników biznesowych. Używany przez ponad 160 największych organizacji finansowych na świecie, CGI TWIN360 przedstawia następujące korzyści:

  • Zapewnia natychmiastowy przegląd przepływu informacji finansowych w organizacji i pozycji walutowych firmy w całości lub w określonych częściach;
  • Konsoliduje heterogeniczne, dobrze prosperujące portfele;
  • Usprawnia transakcje walutowe i o stałym dochodzie, kapitałowe i towarowe, a także transakcje we wszystkich wymienialnych walutach, większości instrumentów finansowych i ich pochodnych;
  • Zapewnia doskonałą kontrolę i możliwości wykorzystania wahań na rynkach finansowych na Twoją korzyść;
  • Przeprowadza analizę ryzyka w czasie rzeczywistym i sprawia, że ryzyko finansowe związane z twoją działalnością jest wyraźnie widoczne.

CGI TWIN360 jest rozwijane zgodnie z praktyką rynkową blisko naszych klientów, zapewniając wszystkie potrzeby Twojej organizacji w ciągle zmieniającym się środowisku.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.