Banki korporacyjne i transakcyjne przyspieszają tempo cyfryzacji - w końcu doganiają swoich kolegów z innych sektorów bankowych. W zeszłym roku tylko 60% z nich posiadało strategię cyfrową przedsiębiorstwa. W tym roku już 97% ma taką strategię wypracowaną, choć tylko 17% z nich osiąga w tym momencie wyniki. Dlaczego? Ponieważ strategie te dojrzewają.

Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski z naszych rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami kadry zarządzającej bankowości korporacyjnej i transakcyjnej w 2021 r. Możesz też pobrać plik PDF.

Najważniejsze trendy i priorytety w bankowości korporacyjnej i transakcyjnej

Kluczowe trendy

1. Wzrastające i zmieniające się regulacje oraz standardy bezpieczeństwa

2. Obniżanie kosztów w celu dostosowania się do nowej ekonomiki bankowości

3. Postęp technologiczny i przyjęcie technologii

Najlepsi specjaliści biznesowi

1. Stworzenie modelu operacyjnego zorientowanego na klienta

2. Optymalizacja działań w celu obniżenia kosztów

3. Wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług dostosowanych do potrzeb klientów, biznesu i przepisów.

Główne priorytety IT

1. Cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta

2. Ochrona poprzez cyberbezpieczeństwo

3. Rozwiązywanie problemów związanych z płatnościami

 

97%
ma wdrożoną strategię cyfrową w całym przedsiębiorstwie, w porównaniu z 60% w 2020 r.
82%
planuje zmodernizować ponad 20% aplikacji w ciągu najbliższych dwóch lat
78%
twierdzi, że ich łańcuch dostaw IT nie jest w stanie szybko reagować na potrzeby biznesowe

Kadra kierownicza, która osiąga wyniki w realizacji swoich strategii cyfrowych, ma kilka wspólnych cech, które odróżniają ją od innych, znajdujących się we wcześniejszych fazach budowania lub uruchamiania swoich cyfrowych podróży. Najważniejszą z nich jest umiejętność dostosowania priorytetów biznesowych i informatycznych. W tym roku 86% respondentów wskazało na ścisłe dopasowanie swoich priorytetów, w porównaniu do zaledwie 52% firm znajdujących się w fazie budowy lub uruchamiania strategii.

Ponadto, spośród tych, którzy osiągają oczekiwane wyniki, 83% jest bardziej wyczulonych na przepisy i regulacje dotyczące prywatności danych, w porównaniu do 74% tych, którzy są na etapie budowania lub rozpoczynania działalności.

Dowiedz się więcej o cechach cyfrowych liderów.