Przyspieszenie cyfryzacji w celu stworzenia nowych rozwiązań na przyszłość

Pomimo powolnych postępów w realizacji strategii cyfryzacji producenci odczuwają rosnącą presję ze strony klientów w związku z wpływem pandemii na ich modele biznesowe. Optymalizacja operacji w celu obniżenia kosztów pozostaje na pierwszym planie, jednak zwiększony nacisk na cyfryzację w celu spełnienia oczekiwań klientów przyspieszy ich podróż w kierunku digitalizacji.

Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski z naszych dyskusji z 171 przedstawicielami kadry zarządzającej w sektorze produkcyjnym w roku 2021. Możesz też pobrać plik PDF.

Najważniejsze trendy i priorytety branżowe

Główne trendy
  1. Stawanie się organizacjami cyfrowymi
  2. Cyfryzacja w celu integracji danych
  3. Ochrona poprzez cyberbezpieczeństwo
Najlepsi specjaliści biznesowi
  1. Optymalizacja operacji
  2. Poprawa doświadczeń klientów
  3. Współpraca ponad tradycyjnymi silosami
Główne priorytety IT
  1. Digitalizacja procesów i integracja systemów
  2. Modernizacja aplikacji pod kątem IT
  3. Ochrona poprzez cyberbezpieczeństwo

71%
uważa zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska za najważniejszy dla tworzenia wartości dla klientów
54%
twierdzi, że presja konsumentów w dużym stopniu wpłynęła na ich podejście do cyfryzacji
15%
uważa, że osiąga wyniki dzięki swoim strategiom cyfrowym

Wśród 15% kadry zarządzającej w sektorze produkcyjnym, która deklaruje, że osiąga wyniki dzięki swoim strategiom cyfrowym, pojawiają się pewne wspólne cechy. W poniższej tabeli porównano odpowiedzi na pytania udzielone przez tych liderów cyfrowych z odpowiedziami udzielonymi przez menedżerów, których organizacje dopiero budują lub wdrażają strategie cyfrowe. Dowiedz się więcej o cechach liderów cyfrowych.

 

Wspólne atrybuty
liderów cyfrowych

Kadra kierownicza osiągająca wyniki dzięki strategiom cyfrowym

Kadra kierownicza budująca lub wprowadzająca strategie cyfrowe

Lepiej radzą sobie z wprowadzaniem możliwych do zastosowania innowacji 38% 24%
Modernizacja większej liczby aplikacji 35% 28%
Migracja większej liczby rozwiązań do chmury 27% 18%
Większe wykorzystanie usług zarządzanych i partnerów 84% 74%

-- IMAGE GOES BELOW --

Manufacturing worker

-- IMAGE GOES ABOVE --

Pobierz nasz raport o produkcji w 2021 r