Mocno wierzymy, że zdrowie i dobre samopoczucie mają kluczowe znaczenie dla pracy naszych konsultantów, jak i dla naszej organizacji. Ponieważ dostosowujemy się do nowych sposobów funkcjonowania zawodowego i wyzwań w codziennym życiu, wspieranie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia naszych specjalistów pozostaje dla CGI kluczowym priorytetem.

W ramach naszego zaangażowania w ten temat, zainwestowaliśmy w szereg globalnych i lokalnych programów, usług oraz narzędzi pomagających naszym profesjonalistom. Przykładowo, sieć

  • Mental Health Champions zapewnia wsparcie zdrowia psychicznego w modelu peer-to-peer i zachęca do tworzenia kultury otwartości wokół tematu zdrowia psychicznego. Sieć składa się z wolontariuszy, którzy są przeszkoleni we wspieraniu swoich kolegów. Z 300 wolontariuszy, których nazywamy Mental Health Champions (Mistrzami Zdrowia Psychicznego) pod koniec 2020 roku powiększyliśmy tę liczbę do prawie 500. Rozwijamy też sieć wsparcia w pozostałych regionach, gdzie nasi wolontariusze nie są obecni, a pomoc jest potrzebna.
  • Szkolenie uświadamiające jak ważne jest zdrowie psychiczne, umożliwia naszym specjalistom wykrywanie i rozpoznawanie wczesnych oznak problemów ze zdrowiem psychicznym u współpracowników. W takich sytuacjach angażowanie się w empatyczny dialog i kierowanie potrzebujących do dostępnego wsparcia i zasobów, w tym profesjonalnych ekspertów w zakresie zdrowia psychicznego.
  • „Well-being Around the World” to specjalna inicjatywa zapoczątkowana podczas pandemii, aby zachęcić naszych profesjonalistów do dzielenia się inspirującymi historiami o wprowadzaniu zmian, które prowadzą do zdrowszego i bardziej zrównoważonego życia. Ponadto nasi specjaliści korzystają również z Oxygen, naszego światowego centrum wiedzy na temat zdrowia i dobrego samopoczucia. Wspierany przez wewnętrzny, multi dyscyplinarny zespół. Ta inicjatywa stworzona przez CGI, znajduje się w czołówce najlepszych rozwiązań w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w miejscu pracy. Zastosowane w niej sprawdzone strategie, aby zaspokoić potrzeby i zainteresowania naszych profesjonalistów.

Niektóre z zasobów dostępnych dla naszych specjalistów obejmują:

  • Oxygen portal – interaktywna platforma oferująca szereg usług, narzędzi i informacji, które pomagają naszym specjalistom skupić się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu.
  • Member Assistance Program – inicjatywa, która zapewnia naszym specjalistom i ich rodzinom całodobowe, poufne i istotne z punktu widzenia kulturowego doradztwo. Dostarcza informacje i wykwalifikowane wsparcie, które pomaga sprostać różnym wyzwaniom, zarówno osobistym jak i zawodowym.

„Zdrowie fizyczne i psychiczne naszych specjalistów ma kluczowe znaczenie dla wspólnego sukcesu. Nasze podejście do zdrowia i dobrego samopoczucia ma pozytywny wpływ na wszystkich członków CGI w tych trudnych czasach. Dlatego traktujemy to priorytetowo na wszystkich poziomach, od dyskusji z Zarządem po rozmowy z naszymi pracownikami na temat tego, jak oferowane przez nas narzędzia i programy mogą najlepiej odpowiadać ich potrzebom”.

 

Julie Godin

Współprzewodnicząca Zarządu, Wiceprezeska Wykonawcza ds. Planowania Strategicznego i Rozwoju Korporacyjnego