Med et velfungerende Workforce Management system vil dine ansatte kunne registrere og vedlikeholde egne timer, timesystemet kan varsle brudd på Arbeidsmiljøloven før de oppstår, og det vil bli enklere å finne ekstra personell i travle perioder. I tillegg sikrer du at GDPR og personvern overholdes og at universell utforming for blinde og svaksynte blir ivaretatt.

CGI inviterer til gratis webinar 11. mai der vi vil gi deg innsikt i hvordan du effektiviserer arbeidsdagen for ledere og ansatte ved hjelp av et effektivt timeregistreringssystem.

I løpet av webinaret vil vi vise deg hvordan du…:

  • … kan skaffe oversikt over hva arbeidstiden brukes til
  • … unngår å ha manglende ressurser på jobb
  • … kan benytte tidsdata til prosessforbedring
  • … kan gi ansatte trygghet og tilgang til all tidsdata
  • … unngår å bryte Arbeidsmiljøloven
  • … slipper å foreta manuelle registreringer i flere systemer

I tillegg vil CGIs kunde, Gate Gourmet, fortelle om hvordan de har benyttet Workforce Management systemet, WinTid, under Covid-19 pandemien og hvordan løsningen de siste årene har skapt mer fornøyde ansatte, en mer effektiv ressursutnyttelse og overholdelse av arbeidsmiljøloven.

Dato: Tirsdag 11. mai 2021
Tidspunkt: 08:00 – 08:45
Hvor: Online
Pris: Gratis