Nøkkelen til suksess for IT-løsninger er at de er enkle og forståelige i bruk. Dette har CGI et stort miljø av eksperter på.

I et tett samarbeid med CGIs datterselskap, Inventas, har vi bred kompetanse både på hvordan en applikasjon, et IT-system eller en nettside skal bygges opp, og på hvordan det skal se ut for å gi en optimal og friksjonsfri brukeropplevelse.

Vi tar alltid utgangspunkt i brukeren, om det gjelder interaksjonsdesign for nettløsninger, mobile løsninger, applikasjoner, eller tjenestedesign. Designprosessen vi benytter oss av bruker velkjente brukersentrerte metoder i kombinasjon med prosjektmetodikker som Scrum.

Vår erfaring er at man oppnår den beste brukeropplevelsen ved å involvere brukeren tidlig og ha et klart fokus på målbildet til løsningen gjennom hele prosessen. 

CGI har et dedikert team av erfarne visuelle designere, UX-eksperter og interaksjonsdesignere. Alle er spesialisert på å skape gode brukeropplevelser. Vi samarbeider også tett med CGIs brede fagmiljø som har kunnskap om alt fra den siste utviklingen innenfor maskinlæring til IoT og systemutvikling. Sammen gjør dette oss til den perfekte samarbeidspartner for å finne frem til de beste og mest effektive løsningene for brukerne og virksomheten.

Vi leverer også tjenestedesign for kundereiser, innovasjonsprosesser, transformasjonsprosesser og endringsledelse.

 

Hva hjelper vi våre kunder med?

Interaksjons- og UX-design

CGIs interaksjonsdesignere sørger for at våre kunders webbaserte løsninger oppnår god brukervennlighet og tilfredsstiller kvalitetskravene for tilgjengelighet. Vi ser på det som fundamentalt å identifisere hvem brukerne er og sørge for at de er med gjennom hele prosessen. Ved å kartlegge brukernes behov og hvilke oppgaver som må løses, utformes kjernesider og prototyper som legger grunnlaget for det videre arbeidet.

Tjenestedesign

Målsetningen til tjenestedesignteamet er å finne ut og definere utfordringene som skal løses og hvordan disse involverer IT-systemer og applikasjoner. Det handler om å sette brukeren i sentrum og levere helhetlige tjenester til virksomhetene. Uavhengig om brukeren er kunde eller ansatt. Innsikten om brukerne blir så konseptualisert og designet ut, slik at kunden kan se og lettere forstå prosessen og komme med innspill.

Brukertesting

Brukertesting er helt avgjørende for å lage vellykkede brukeropplevelser. Vi følger en agil utviklingsprosess der den mobile nettsiden, applikasjonen eller IT-systemet testes mens den utvikles og resultatene danner bakgrunn for videre prosessen.

Grafisk design

Et godt grafisk design bygger identitet og skaper bedre forståelse av brukeropplevelsen. Design er en bransje som utvikler seg raskt og hvor kravene flytter seg kontinuerlig. CGI tilbyr et sammensatt team av grafisk designere, interaksjonsdesignere og grensesnittutviklere som jobber målrettet for å ligge i forkant av utviklingen.

Vi leverer også alt fra produktdesign til flyers, print-design og illustrasjoner.

Strategisk visualisering

CGI har bred erfaring med å benytte strategisk visualisering som teknikk knyttet til prosessmodellering. Strategisk visualisering handler om å utarbeide og forankre en felles forståelse av et målbilde, et tjenesteområde eller en prosess, innenfor eller mellom organisasjoner. Vi utarbeider tredimensjonale modeller av gitte behov, situasjoner eller landskap.