November 30, 2018

Nytt om navn: Bente Kristiansen har nylig tiltrådt som rekrutteringsansvarlig i CGI Norge. Hun har lang og spennende erfaring innen rekruttering og Employer Branding, med klare tanker om fremtiden videre i CGI. Hun bringer med seg over 10-års erfaring fra EVRY, der hun var Head of Employer Branding.

Bente Kristiansen har nylig tiltrådt som rekrutteringsansvarlig i CGI Norge. Hun har lang og spennende erfaring innen rekruttering og Employer Branding, med klare tanker om fremtiden videre i CGI.
Bente Kristiansen har startet som Talent Acquisition Manager i CGI Norge, og har lang og bred erfaring innen rekruttering.

Hvordan begynte din reise innen HR, rekruttering og Employer Branding?

– Kort oppsummert startet jeg med spesialisering innen HRM og avsluttet med et 3-årig økonomistudium for å kunne tallene bak grafene og kurvene som ofte er viktige når man kommuniserer med toppledere og beslutningstagere, forteller Bente Kristiansen.
Etter studiene jobbet Kristiansen som hodejeger og researcher før hun byttet til andre siden av bordet og startet i et mindre konsulenthus, som etter hvert ble en del av EVRY.
– Dette var starten på min HR-karriere og her jobbet jeg med ulike oppgaver innen økonomi, HR og kommunikasjon. Her også med et sterkt fokus på Employer Branding som et hjertebarn.

Hvordan kan vi skille oss ut for å tiltrekke oss talenter?

I den siste tiden i EVRY var Bente Kristiansen med på å utvikle en rekrutteringsprosess helt utenom det vanlige, som fikk god oppmerksomhet og effekt.

– Vi benyttet oss av ulike gamificationbaserte tester og video som en utradisjonell måte å selektere kandidater på. Det gjelder å kunne tenke nytt og se muligheter som ikke så mange andre ser. Det å skille seg ut og skape seg en bevisst plass i kandidatens hode er i dag helt vesentlig.

Det er stor knapphet om de gode ressursene. Flere og flere virksomheter digitaliserer og ønsker å gjøre det in-house. Det gjør at det er stor etterspørsel etter IT-folk, også utenfor IT-bransjen.

– Vi er derfor nødt til å være ekstra attraktive, også på andre ting enn bare lønn. Da er det viktig å være kreativ, ha innsikt i teknologi og kunne noe om mennesker. Dette er et felt jeg kan bidra på.

Hva er dine ambisjoner for Employer Branding?

– Vi skal først og fremst synliggjøre oss innen rekruttering og bli gode på kandidatopplevelsen, som også er en del av Employer Branding. Enten du blir ansatt eller ikke skal du ha en god opplevelse. Videre må vi engasjere søkere på en helt annen måte enn de tradisjonelle selekteringsmetodene. I fjor tok jeg sølv med EVRY. Vi må da selvfølgelig gå for gull her i CGI til neste år, sier Kristiansen.

Kristiansen begynte i CGI akkurat i tide til lanseringen av høstens rekrutteringskampanje med fremtidsfokus: «Morgendagens utfordringer krever morgendagens ressurser, og for å komme dit trenger vi dyktige hoder allerede i dag.»

– Ved å bruke blant annet barn i kampanjen for å vise til morgendagens ressurser, gir vi et uttrykk for at vi vektlegger kompetanse, og at vi er nyskapende og fremtidsrettet, sa Bente Kristiansen, ved lanseringen.

Kampanjens første fase går ut 2018 og fortsetter i 2019: https://cgipeople.no/

For mer informasjon, kontakt:

Bente Kristiansen/ Talent Acquisition Manager, CGI Norge / bente.kristiansen@cgi.com

Arild Larsen / Director HR, CGI Norge / a.larsen@cgi.com