Kan du fortelle litt om hvordan det er å jobbe for CGI?

Jeg er svært glad for å kunne si at jeg er en del av CGI. Arbeidshverdagen er variert med muligheter for å delta i spennende prosjekter alene eller som del av et team, og å lære seg nye teknologier, verktøy, systemer og metodikker gjennom eksterne eller interne kurs og konferanser. VI ønsker å bidra til at våre konsulenter utvikler seg og får jobbet med det de trives med. Vi har høyt fokus på et godt og inkluderende arbeidsmiljø gjennom både faglige og sosiale arrangementer, eksempelvis vår egen CGI Academy, bedriftsidrettslag, årlige hytteturer og Kick Offs, samt arrangementer som JavaZone og Norwegian Developer Conference.

Kan du beskrive en typisk rekrutteringsprosess fra start til slutt?

Alle våre stillinger publiseres på våre karrieresider, LinkedIn og i andre kanaler. Søknadsprosessen varierer for hvilken stilling du søker. En typisk rekrutteringsprosess i CGI starter med at du sender inn CV og søknad på en av våre ledige stillinger. Vi tar også imot åpne søknader og ser om vi har noen muligheter å utforske. Alle søknader behandles fortløpende og aktuelle kandidater blir raskt kontaktet for en første prat om stillingen. I første omgang ønsker vi å presentere deg nærmere for organisasjonen, samt høre mer om din motivasjon for en rolle hos oss. Dersom dette virker interessant for begge parter inviteres du inn til et nytt intervju hvor vi går nærmere inn på din arbeidserfaring og kompetanse. Vi benytter som oftest tester, tekniske oppgaver eller caseoppgaver for å få et mer helhetlig bilde av ditt kandidatur. Utover prosessen vil du også treffe ansatte i avdelingen det gjelder. Dette vil gi deg mer innsikt i rollen. Tilslutt er det referansesamtaler og eventuelt tilbud. For vårt graduateprogram kjører vi en egen Assessment Day hvor kandidatene går gjennom gruppecase og personlig intervju.

Hva er ditt syn på bruk av bilde i CV-en, og er du åpen for at søkere kan sende inn video-CV?

I CGI har vi ingen spesiell mening om bilde i CV er positiv eller negativt. Dette er opptil den enkelte kandidat. Det vi er ute etter er informasjon rundt erfaring og kompetanse, og om kandidaten passer inn i rollen og i vår organisasjon. Video-CV er ikke noe vi har fokusert på inntil nå, men det kan være en kreativ måte å videreformidle informasjon på og noe som gjør at kandidater skiller seg ut fra andre søkere. I tillegg gir det oss et bedre innblikk i kandidatens personlighet og kommunikasjonsevner.

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

I CGI er vi på utkikk etter kandidater fra et bredt spekter av studieretninger, eksempelvis informatikk, data, industridesign, eller økonomi og forretning. Vi ser etter kandidater som ønsker å jobbe sammen mot felles mål, som er nysgjerrige på teknologi og mulighetene dette gir, og som har et ønske om å utvikle seg, både personlig og profesjonelt. For studenter anbefaler vi å være delaktig i enten deltidsjobb, verv, organisasjoner eller andre engasjement. Dette vil gi deg verdifull erfaring som du kan spille videre på både under og etter studiene.

Hvor mye vektlegger dere karakterer fra utdanningen, sammenlignet med tidligere arbeidserfaring og referanser?

Uavhengig av hvilke kandidater vi rekrutterer, nyutdannede eller erfarne, er vi opptatt av å få et bredt bilde av et kandidatur. Derfor vektlegger vi både arbeidserfaring, kompetanse, resultater fra studier, og ikke minst motivasjon. Karakterer fra utdanning kan gi oss en indikasjon på kandidatens lærings- og resonneringsevner, noe som er spesielt viktig nå som vedkommende skal tiltre en ny rolle i en ny organisasjon. Referanser tas som regel i slutten av rekrutteringsprosessen, og er viktig for å kvalitetssikre opplysninger som er kommet frem gjennom prosessen.

Er det noen vanlige feil som går igjen i CV og søknad?

Som rekrutterer ser vi mange ulike versjoner av CV-er hvor noen inneholder en del feil. Dette kan eksempelvis være skrivefeil, feil navn på organisasjonen det søkes til eller manglende kontaktinformasjon. I noen søknader er det også lett å gjennomskue at søkeren ikke har satt seg godt inn i rollen eller organisasjonen vedkommende søker seg til. Jeg vil anbefale alle som søker en stilling om å lese gjennom både CV og søknad et par ganger før denne sendes, og gjerne be en bekjent om å bistå med dette. Husk også at det er i søknaden du har mulighet til å fortelle om oppgavene du har hatt, dine erfaringer og prestasjoner fra ulike roller, verv eller engasjementer, samt hvordan dette kan bidra til rollen du nå søker.

Er det noen vanlige feil som går igjen i jobbintervjuet?

Vi møter våre kandidater med et åpent sinn og er opptatt av å bli kjent med hver enkelt. Det forekommer selvfølgelig situasjoner eller hendelser som kan anses som feil. Dette er ofte fordi kandidaten ikke er bevisst nok på egen kompetanse, har et ønske om å fortelle mest mulig eller ikke har forberedt seg godt nok. En av de vanligste feilene vi legger merke til under jobbintervjuet er at en forsøker å få anerkjennelse for noe en ikke har erfaring med. Vi anbefaler kandidater med å være ærlig og tydelig i sine svar.

Hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli mer etterspørsel etter de kommende årene?

I CGI tror vi at behovet for utviklere vil øke da vi har sett at flere store, norske virksomheter har erfart utfordringer knyttet til outsourcing. Etterspørselen etter arkitekter som evner å arbeide i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning kan antas å ta mer plass enn tradisjonell Management Consulting.

Generelt vil vi fortsette å se etter kandidater som har moderne teknologikompetansen, og som i tillegg evner å forstå forretningen hos kunden og kundens kunder, samt har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi vil også fortsette å se etter kandidater med forståelse for samfunnet koblet til deres engasjement for teknologi og digitale transformasjoner.

Hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli midre etterspørsel etter de kommende årene?

Det er alltid en utfordring å forutsi framtiden og hva våre kunder etterspør, men vi kan anta at det blir mindre etterspørsel etter konsulenter som er veldig produktspesialiserte og snevre, og høyere etterspørsel etter kandidater som har kjennskap til flere ulike teknologier og klarer å anlegge et bredere perspektiv selv om de har sin kompetansespiss.

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos CGI eller i deres bransje?

Følg oss i sosiale medier for å få et innblikk i hvordan det er å arbeide i CGI, og ta gjerne en titt på vår karriereside cgitalent.no. Her finner du mye informasjon om både sommerjobb og talentprogram. Samtidig oppfordrer vi også alle som er nysgjerrige på CGI om å besøke oss på stand når vi er tilstede på ulike arrangementer, universiteter/høyskoler og liknende. Vi er alltid åpen for en hyggelig prat og spørsmål!

Dersom man ønsker å jobbe innen IT-bransjen, hvorfor bør man ta sikte på å få jobb hos CGI?

CGI er et stort, internasjonalt IT- og konsulenthus hvor det skjer mye spennende. Vi har et mangfoldig, inkluderende og sosialt arbeidsmiljø med fag i sentrum. Hos oss kan du bli del av et selskap med unik IT-kompetanse som leverer et bredt spekter av tjenester til kunder i ulike industrier og bransjer. Vi er en kunnskapsbedrift som har lyst til å hjelpe våre konsulenter med å vokse alene og sammen med resten av CGI!

Marte Skogly Talent Acquisition Advisor i CGI Norge
Marthe Skogly – HR Business Partner i CGI Norge

"Vi har et mangfoldig, inkluderende og sosialt arbeidsmiljø med fag i sentrum. Hos oss kan du bli del av et selskap med unik IT-kompetanse som leverer et bredt spekter av tjenester til kunder i ulike industrier og bransjer."


 

Wilhelm Holmen

Fra trainee til leder

Wilhelm Holmen er 29 år og fullførte talentprogrammet til CGI for ett år siden. Hans karriere startet i talentprogrammet men på kort tid har han med hardt arbeid, ærlighet og engasjement jobbet seg opp til en lederstilling i avdelingen for Advanced Analytics i CGI. Vi har tatt en prat med ham for å høre hvordan han har opplevd sin egen reise fra trainee til leder i CGI.

Les mer her

Julia Emilie Skiöld-Evensen

Julia er morsom, initiativrik og profesjonell. Hun elsker nye utfordringer og jobber gjerne med store komplekse prosjekter. Etter sitt første år i CGIs talentprogram har hun mange gode erfaringer fra blant annet prosjektledelse og Microsoft Dynamics 365.

Les mer her

Intervju med Martin Evensen fra CGIsTalentprogram

Martin Evensen

Martin Evensen er 28 år og kommer fra Kolbotn utenfor Oslo. Han har en mastergrad i industriell økonomi fra Universitetet i Stavanger (UiS) og startet i talentprogrammet til CGI rett etter studiene. Martin er i dag blant annet leder for promoteringen av til CGIs talentprogram mot studenter.

Les mer her