Hvordan lykkes bedre med digital transformasjon?

McKinsey har i mange år gjennomført omfattende globale studier over digitalisering i næringslivet. Den undersøkelsen jeg har data fra ble gjennomført januar 2018 med 1793 respondenter på tvers av bransjer...

Tore Berntsen

Vet du hva en forretningsmodell er?

2019-09-05

Det eksisterer en rekke forskjellige definisjoner på hva en forretningsmodell er, og mange forveksler begrepet med forretningsstrategi. I dette innlegget skal jeg se på definisjonen på en forretningsmodell, forklare forskjellen...