Stockholm, Sverige,, January 22, 2014

CGI, som som er det største IT-tjenesteselskap i Sverige, har fått ansvaret for å levere forretningsstøttende IT til det svenske Helse- og sosialomsorgstilsynet (Inspektionenförvårdoch omsorg, IVO). IVO er en ny, statlig tilsynsinstans for helse-, sykeomsorg og sosialtjenester.

Avtalen, som løper over fire år med mulighet foropp til to års forlengning, omfatter outsourcing av IT-infrastruktur og drift, samt forvaltning og utvikling av virksomhetskritiske applikasjoner, inklusive saksbehandlingssystem og skrivebordsapplikasjoner. Avtalens deler vedrørende drift og forvaltning er verdt ca. 120 millioner SEK.

Som en del av samarbeidet vil CGI videre bistå med å bygge opp IVO som en moderne instans, hvor IT-løsninger bidrar til effektiv arbeidsmåte og besparinger. Slik vil IVO kunne fokusere fullt ut på sitt samfunnsoppdrag.

- CGI var den leverandør som vant tilbudskonkurransen ut i fra våre kriterier. Vi opplever at CGI forstår våre utfordringer og vi ser frem til å utvikle et nært samarbeid for å finne nye, effektive og moderne løsninger når vi nå bygger opp den nye instansen fra bunnen, sier Patric Winther, avdelingssjef for virksomhetsstøtte og -ledelse.

- Vi er veldig glade for å få sjansen til å være med å bygge opp virksomhetsstøtte for en helt ny statlig instans. Det handler om å få IT til å fungere i hverdagen, sier Bengt-Göran Kangas, ansvarlig for offentlig sektor i CGI Sverige. Samarbeidet med IVO er et ytterligere bevis på at vi har den kompetanse og virksomhetsforståelse myndighetene trenger, samtidig som vi evner å realisere den i smarte IT-løsninger.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Bengt-Göran Kangas, ansvarlig for offentlig sektor, CGI Sverige, tel: 08-517 677 32, e-post: bengt.goran.kangas@cgi.com
Åsa Thoft, PR- ochkommunikasjonsansvarlig, CGI Sverige, tel: 070-1919 384, e-post: asa.thoft@cgi.com