Norway, May 15, 2014

PostNord fornyer avtalen med Sveriges største IT-tjenesteleverandør CGI, om utvikling og forvaltning av størstedelen av PostNords applikasjonsportefølje. Avtalen omfatter SAP og andre applikasjoner for både interne og eksterne brukere. Avtalen gjelder frem til mai 2017.

Samarbeidet mellom PostNord og CGI strekker seg tilbake til 2010, da PostNord valgte å sette ut utvikling og forvaltning av applikasjoner. Hensikten var å redusere kostnadene og øke kvaliteten på tjenesteleveransene gjennom fokus på kontinuerlige forbedringer. De avgjørende faktorene bak beslutningen om å fornye avtalen nå var CGIs sterke lokale tilstedeværelse i Norden kombinert med en enda sterkere global leveringskapasitet og bred kompetanse innenfor applikasjonsstyring.

– CGI har oppdatert leveringsmodellen sin, noe som innebærer at kundene nå kan få leveranser med god kvalitet til rett pris. Modellen innebærer at PostNord får en mer fleksibel leveranse med høy tilgjengelighet. Vi gleder oss til det videre samarbeidet med CGI, forteller IT-sjef Joss Delissen hos PostNord.

– Det er veldig gledelig at PostNord valgte oss som strategisk partner, slik at vi fortsatt kan hjelpe PostNord med å realisere utviklingspotensialet sitt, sier Björn Ivroth, som er sjef for CGI Sverige. – Den fornyede tiltroen styrker vår posisjon som ledende samarbeidspartner innenfor applikasjonsstyring.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte

Åsa Thoft, PR- og kommunikasjonsansvarlig, CGI Sverige, tlf.: +46 70 1919 384, e-post: asa.thoft@cgi.com

Om PostNord

PostNord er den ledende leverandøren av kommunikasjons -og logistikkløsninger til, fra og innenfor Norden. Vi sørger også for postomdelingen til privatpersoner og bedrifter i Sverige og Danmark. Gjennom vår ekspertise og et sterkt distribusjonsnett utvikler vi forutsetningene for morgendagens kommunikasjon, e-handel, distribusjon og logistikk i Norden. I 2013 hadde konsernet en omsetning på SEK 40 milliarder og 39 000 medarbeidere. Morselskapet er et svensk aksjeselskap med forretningsadresse i Solna. Besøk oss gjerne på postnord.com.

Om CGI

CGI Group Inc ble grunnlagt i 1976 og er verdens største uavhengige leverandør av tjenester innenfor IT og forretningsprosesser. Med omkring 68 000 medarbeidere på kontorer og globale leveransesentre i Amerika, Europa og Asia tilbyr CGI tusenvis av globale kunder en heldekkende tjenesteportefølje med avanserte konsulenttjenester innenfor IT og forretningsprosesser, systemintegrasjon, applikasjonsutvikling og vedlikehold, drift og administrasjon av infrastruktur samt et bredt sortiment av patenterte løsninger. CGI har en årlig omsetning på over CAD 10 milliarder og en ordrebok med en verdi på mer enn CAD 19 milliarder. CGIs aksjer er notert på TSX (GIB:A) og NYSE (GIB). Hjemmeside: www.cgi.com.