CGI Norge ønsker å bli mer miljøbevisst gjennom våre aktiviteter, og bidrar til det gjennom å kjøpe klimakvoter for å kompensere for klimagassutslipp.

CGI Norge har etter en gjennomgang av all reisevirksomhet og andre aktiviteter som bidrar til CO2-utslipp regnet ut sitt miljøfotavtrykk. Som et steg mot å bli mer bevisst på miljø og en grønnere virksomhet har CGI kjøpt klimakvoter for frivillig kompensasjon for egne klimagassutslipp. For Q3 og Q4 i 2018 tilsvarte det 224 tonn med CO2.

Dette er et tiltak som støtter bærekraftig utvikling i utviklingsland. CGI Norges klimakvoter er registrert i European Union Registry for Emissions Trading og slettes fra markedet. Det innebærer at de ikke kan benyttes igjen.

Klimasertifikatet er ett av flere miljøtiltak som CGI Norge gjennomfører, som også omfatter kildesortering, redusert bruk av utskrifter, returordning av jobbkaffekapsler, og andre miljøfremmende tiltak.

Klimakvotene vi har kjøpt har gitt oss et CEMAsys Klimasertifikat, som et bevis på og påminnelse om viktigheten av slike tiltak. Klimakvotene for dette sertifikatet er knyttet mot retningslinjer og metodikk fra FNs klimakonvensjon (UNFCCC), kalt Certified Emission Reductions (CER). Helt spesifikt er CGIs bidrag gått med til reduksjon av klimagasser i et fornybart energiprosjekt basert på biologisk avfall fra risproduksjon i Maharashtra, India, med CDM nummer 4078.

Mer informasjon om tiltaket finnes på UNFCCCs egne sider:
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1288172340.56/view