Driftseffektivitet er kun et skritt unna

Man kan si at IT-infrastrukturen er ryggraden i din virksomhet, mens standardiseringen er hjertet. Du må ha kontroll på kompleksiteten og sørge for at de viktigste forretningsapplikasjonene er lett tilgjengelige. Kapasitetsstyring og Performence Management vil bli enklere og virtualisering vil hjelpe deg med å levere tjenester mer effektivt, til bedre pris og kvalitet.  

Digital omstilling krever en moderne og agil infrastruktur som utgjør en solid plattform for: 

 • Høyere service- og sikkerhetsnivå
 • Konvergens mellom forretning og IT med fokus på kjerneprosesser på tvers av kanaler og enheter
 • Solide rammer for styring og ledelse
 • Blanding av eksisterende og nye moderne IT-miljøer og samtidig understøttelse av et virtualisert og distribuert hybridmiljø

Vi bistår våre kunder med å oppnå bedre resultater, tilpasse seg markedsdynamikker og nå deres mål for digital omstilling ved å utnytte nye teknologier. Det gjør vi med en rekke ulike tjenester, blant annet: 

 • Rådgiving om infrastruktur
 • Teknisk rådgivning
 • Servicedesk 
 • Storeage-as-a-service

Innovative tjenesteleveranser

Med vår brede erfaring kan vi levere fleksibilitet og skalerbarhet som hjelper din virksomhet med å tilpasse seg endrede markedsbehov. Du kan benytte innovative tjenesteleveranser for f.eks. Remote Infrastructure Management (RIM) og Real Time Infrastructure Solution (RTIS) – herunder Desktop Management og Datacenter Management – som samlet eller som separate løsninger. Du betaler kun for det du trenger. 

Vi går også inn for grønn IT. Vår infrastruktur og Datacenter Management kjennetegnes av begrenset utslipp av CO2 takket være høy utnyttelsesgrad og energieffektive datacentre. 

Våre ende-til-ende infrastrukturtjenester er: 

 • Kostnadseffektive
 • Skalerbare
 • Sikre
 • Fleksible
 • Pålitelige