February 27, 2018

For syvende år på rad holdes en av de viktigste konferansene rundt teknologi i olje- og gassindustrien. Temaet er digitalisering, som betyr omveltninger men også muligheter. CGI er tilstede på Energyworld i Stavanger den 15. mars, også på talerstolen.
 

Hvordan digitalisere oljebransjen

Kjetil Kalager, Executive Advisor i CGI Emerging Technology, snakker om spennende muligheter med digitalisering i oljebransjen på Energyworld 2018 i Stavanger.

Energyworld er et samlingspunkt for alle typer aktører og interesserte innen olje og gass. Fokus er på automatisering og økt produksjonsverdi, slik at virksomhetene enklere kan fokusere på kjernevirksomheten. Fra CGI Emerging Technology kommer Kjetil Kalager for å prate om hvordan digitalisering kan skape en mer effektiv og sikrere hverdag.
– Hvordan kan man utnytte den endeløse mengden informasjon fra sensorer som sitter på plattformer, utstyr og på havbunnen? Det meste i dag utstyres med sensorer. Hvordan kan de utnyttes slik at man kan gjøre en bedre jobb? Eller forbedre sikkerheten til de som jobber på installasjonene? spør Kalager.

De siste årene har det kommet en ny generasjon av sensorer og utstyr. Teknologien er billigere og mer tilgjengelig, samtidig som komponentene blir stadig mindre. Utbredelsen er derfor mye større enn tidligere.br> – Nøkkelen ligger i å kunne utnytte dataene fra sensorene på en måte man ikke har kunnet gjøre tidligere. Som å bruke sensordata sammen med den informasjonen du allerede sitter på, enten det er kjernesystemer, produksjon, HR, sikkerhet, eller andre verktøy, sier Kalager.

Hvor mange sensorer trenger du egentlig?

– Det meste av den informasjonen du får fra sensorer i dag kan berike og gjøre de beslutningene du tar enda mer presise. Det påvirker blant annet effektivitet og lønnsomhet, sier Kalager.

Med stadig flere sensorer overalt er sikkerhet ikke uventet et stort fokusområde.
– Sensorer på mennesker er relativt nytt. Nå kan du få informasjon om folks bevegelsesmønstre, hastighet, og situasjoner de befinner seg i. Dataene kan komme fra mobiltelefoner, arbeidsbekledning, utstyr og kjøretøy. Da kan du se det i sammenheng med de ansattes opplæring og bakgrunn, og sørge for at de har den riktige kompetansen, blant annet for å forhindre alvorlige hendelser, sier Kalager. – Eller hjelpe den ansatte å bli mer effektiv og kompetent. Det er mange måter å bruke dataene på.

Alle plattformer og installasjoner i Nordsjøen kan bli styrt med muligheten for å hente inn mer informasjon gjennom lavbåndnettet.
– Bruker man sensorene proaktivt er det mye å vinne på prediktivt vedlikehold. Da kan det være mulig å se ting før det går galt. Det er også mye å spare på å ikke bytte ut utstyr når garantien sier det, men først når det trengs, basert på sensorer og historikk, sier Kalager.

Alt dreier seg om digitalisering, og omfatter teknologier som Internet-of-Things, Big Data, prediktiv analyse og kunstig intelligens. Det gir gevinster på mange områder.
– Et miljøaspekt er at man med prediktivt vedlikehold kan avverge store katastrofer. Det har også med sikkerhet å gjøre. Rent økonomisk kan man forhindre kostbare produksjonsstanser fordi små enheter ikke virker.

Det var olje- og gassbransjen som begynte å utforske og satse på prediksjon. Når eksempelvis en borekrone stoppet opp, stoppet ikke bare selve boringen men også hele produksjonsløpet.
– Å ta opp en borekrone og bytte den er en enorm kostnad, og en enorm risiko. Med sensorer kan man plukke opp svake signaler og agere før det blir en stans. Det er kanskje ikke så merkelig at det er oljebransjen som har utviklet mye av denne teknologien?

Og hvorfor har dette blitt så mye mer aktuelt nå enn det var tidligere?
– For det første har utstyret blitt bedre og billigere. Nå kan du få avanserte sensorer på størrelse med et lite frimerke, som før var store enheter som trengte enda større batterier. Nå er det tilstrekkelig med et magnetisk felt for å aktivere sensoren, forklarer Kalager. – For det andre har lagringsplattformene blitt mye mer tilgjengelige, billigere, og kan ligge i skyen. Metodene for å utvinne, analysere og foredle data har blitt vesentlig bedre enn de var for bare tre-fire år siden.

En dyktig IT-leverandør som CGI har god kunnskap om hvordan data skal lagres og ivaretas på en god måte, og forstå hvordan sensorer og programvare kan brukes optimalt. Data fra de tradisjonelle datavarehusene kobles sammen med nye typer sensorinformasjon.
– Vi har utviklet og bruker noen metoder som utnytter miljøinformasjonen fra de ulike enhetene med kunstig intelligens, maskinlæring og prediksjon. På Energyworld skal jeg presentere noen spennende businesscaser, og vise hvordan dette er enkelt å gjøre, og hva vi kan bidra med, sier Kalager.

CGI er en A-til-Å-leverandør av alt fra de små sensorene og innhenting av data til gode datavarehus, systemer og avansert analyse.
– Vi ivaretar hele verdikjeden av data på en sikker og kostnadseffektiv måte, og gjør det enkelt tilgjengelig, enten du er administrator eller bruker ute på installasjoner. Med mobile løsninger får brukerne varslinger og hjelp i ulike situasjoner. Vi har bare sett begynnelsen, avslutter Kalager.

Få med deg Kalagers digitaliseringsforedrag og møt oss 15. mars på Energyworld 2018 i Stavanger: http://bit.ly/ew2018-cgi

Om Kjetil Kalager

Kjetil Kalager er Executive Advisor i CGI Emerging Technology, med spesielt fokus på innovasjon, kunstig intelligens, maskinlæring og avansert analyse. Han arbeider i dag med tilrettelegging og governance for å få samle og strukturere data. Dette gir grunnlag for å drive innovasjon og utvikling i samarbeid med ledere og spesialister.