Haugesund & Oslo, Norge, June 26, 2013

Grønn Kontakt, et selskap eid av 21 norske kraft- og nettselskaper, har nylig signert en to års avtale med CGI. Grønn Kontakt står for prosjektering, administrasjon og koordinering av ladestasjoner, og CGI skal levere IT-infrastruktur for administrasjon av stasjonene. Løsningen muliggjør informasjonsflyt mellom ladestasjonene, faktureringsløsninger og mellom eierne og forbrukerne.

Dette prosjektet viser hvordan CGIs innovative løsninger muliggjør effektiv og bærekraftig energibruk og synliggjør CGIs omfattende portefølje av tilbud til energibransjen som dekker et bredt spekter langs hele verdikjeden fra målerverdiinnsamling til kundepleie og tilsyn.

Daglig leder i Grønn Kontakt, Jan Pedersen, forteller at Norge er et av de landene i verden hvor bruken av ladbare biler øker mest. - Den økte bruken fører til økte krav i tilbudet. Forbrukerne forventer flere ladepunkter, kortere ladetid og brukervennlige løsninger. For å ivareta disse kravene og innfri det politiske målet om et selvstendig og levedyktig marked, er vi avhengig av et administrasjonssystem som muliggjør avregningstjenester. CGIs løsning ble valgt fordi den er et svært anvendelig og fleksibelt system som lett kan tilpasses nye behov, utvikling og det internasjonale markedet, sier Pedersen.

CGIs infrastruktur er bygget opp etter en standard som allerede er implementert i andre land. I Nederland har CGI levert sin infrastruktur til ladestasjoner i landsomfattende prosjekter, og i Sverige har flere kommuner implementert CGIs system. Selskapet leverer ulike løsninger til kunder over hele verden, og tjenestene ledsages av rådgivning og outsourcing-tjenester.

- Vi håper med dette samarbeidet å bygge opp en enhetlig infrastruktur for brukere, og etablere standarder og minke antall systemløsninger som benyttes. Enhetlige infrastrukturløsninger med gjenbruk og flyt mellom stasjonene vil gjøre arbeidet med bygging av ladestasjoner lettere og mer effektiv. Med slike løsninger vil det også, på sikt, være mulig å tilby løsninger som gjør at forbrukerne kan reise ubesværet gjennom Europa, sier Pedersen.

Infrastrukturen legger videre til rette for flere brukervennlige løsninger som bla apper til smarttelefoner hvor man kan se hvor ladestasjonene befinner seg, hvilke ladestasjoner som er ledige, samt ett kort som fungerer på alle stasjoner.

- Vi ser frem til å jobbe med Grønn Kontakt fremover for videreutvikle hurtigladere med høy kapasitet for de som velger et miljøvennlig alternativ. Innenfor lademarkedet for elbiler finnes nærmest ubegrensete muligheter, og vi er glade for å være med å bygge opp et velfungerende og miljøvennlig marked bygget på vår internasjonale ekspertise, sier Gisle M. Eckhoff, administrerende direktør i CGI Norge.

Pressekontakt for norske medier

Jørgen Fjærvoll
Kommunikasjonsdirektør
jorgen.fjaervoll@cgi.com
+47 90 69 45 85