Vi lever i en tid der alt må gå raskere. Digitaliseringen øker konkurransen og stiller samtidig høye krav til raskere beslutningstaking, utvikling og endring. Men vi lever også i en tid der mulighetene er større enn noen gang.

For å forstå og lære oss hvordan vi skal håndtere den raske endringstakten, og samtidig evne å ta vare på de nye forretningsmulighetene som oppstår, kreves det at mennesker og teknologi jobber sammen. Først da kan vi oppnå vårt fulle potensial.

Microsofts forretningsløsninger ligger i forkant og skaper de beste forutsetningene for effektivt samarbeid mellom mennesker og teknologi.

I løpet av disse dagene kommer dere til å få inspirasjon til å tenke nytt rundt hvordan vi finner frem til fleksible løsninger og arbeidsmetoder som gjør det mulig for dere å nå målene og visjonene deres.

Programmet er som vanlig fullt av innsiktsfulle kundecaser, spennende presentasjoner fra partnerne våre, mingling med bransjekollegaer og interessante foredrag.

Se hele programmet og meld deg på!