Francis er junior konsulent hos CGI og er en del av CGIs talentprogram for nyutdannede.