Ana Domingues

Ana Domingues

Vice-President

Denne serien med blogginnlegg bygger på 2018-utgaven av CGI Client Global Insights og gir et innblikk i hvordan energivirksomheter nærmer seg digital transformasjon. Funnene og perspektivene er basert på 1400 intervjuer med bedrifts- og IT-ledere, hvorav 127 fra energibransjen. CGIs ekspert Ana Domingues ser nærmere på bransjens vei videre, setter søkelyset på hva andre bransjer vektlegger og deler erfaringer fra lederne innenfor digital transformasjon.

 

2018-utgaven av CGI Client Global Insights viser at energivirksomheter gjør digitale framskritt, men at de mislykkes i å skalere de digitale initiativene og henger etter andre bransjer.

I del 1 av denne bloggserien: «Hvorfor henger energitjenester etter i den digitale transformasjonen?», så vi både på viktige hensyn for å holde tritt og på utfordringene knyttet til å skalere digitalt. I del 2 skal vi se nærmere på energivirksomhetenes prioritering av innovasjon og sammenligne den med andre bransjer.

Markedet har lenge forutsett et behov for betydelige investeringer for å transformere energibransjen. Samtidig har det vært en betydelig utfordring for energivirksomheter og tilsynsmyndigheter å bestemme den riktige takten for disse investeringene. Høyere strømpriser er upopulært, men likevel er det ikke aktuelt å slå av lyset for å møte bærekraftmålene.

Energibransjen ser behovet for å øke endringstakten. Lederne som ble intervjuet som en del av årets CGI Client Global Insights, rapporterer at den årlige økning i IT-investeringsbudsjettene når nye høyder med 4,3 prosent, og de fleste lederne rapporterer en minimumsøkning på 10 prosent.

Mobile løsninger har blitt «minsteinnsats»

Mobile teknologier har vært et viktig område for innovasjon de siste årene, og brukes for å forbedre kundeopplevelsen og redusere driftskostnadene. Dette er tilfellet for selvbetjeningsappen MyFortum for overvåkning av strømforbruk, onlineverktøy for valg av solcellepaneler og mobile medarbeiderløsninger som CGIs PragmaCAD, som alle tilbyr nye digitale måter å samhandle på.

I år viser energibransjen imidlertid en kjøligere interesse for mobile løsninger, som har falt fra å anses som det viktigste digitale initiativet i 2017, ned på en tredjeplass i 2018. Kunder i bransjen forteller meg om vanskeligheter med å utvikle vellykkede apper med gode brukeropplevelser, og om skuffende lave tall for nedlasting og bruk.

I tillegg er det gjort store fremskritt når det gjelder å ta i bruk diskrete digitale kanaler i produksjonen: 26 prosent av lederne i energivirksomhetene forteller at de er i denne fasen, sammenlignet med 18 prosent i fjor. De henger imidlertid bak andre bransjer, hvor 52 prosent rapporterer at disse kanalene er på plass.

Omnikanaler og rene digitale kanaler driver neste generasjons kundeopplevelse

Mange organisasjoner har investert i «ettermontering» av enkeltstående mobile teknologier, men noen ledere velger likevel en helhetlig strategi for digital samhandling med kundene. De følger omnikanal-tilnærminger for å skape heldigitale kanalopplevelser som styrker kundeopplevelsen – som er høyeste forretningsprioritet og fokus for digital transformasjon i 2018.

Vår undersøkelse viser at energivirksomhetene gjør gode fremskritt når det gjelder å lage heldigitale kanaler: I år forteller 14 prosent at de har disse kanalene i produksjon, opp fra 5 prosent i 2017. Samtidig svarte hele 29 prosent av lederne at de opplevde det som vanskelig å komme til denne fasen – sammenliknet med 11 prosent i fjor. Den samme trenden preger omnikanal-tilnærmingene.

Energivirksomhetene kan lære mye av mer avanserte bransjer på dette området, for eksempel personbankmarkedet: 58 prosent av lederne her rapporterer at heldigitale kanaler er innført eller under innføring, sammenlignet med bare 31 prosent for energivirksomhetene. Studier viser tross alt at 46 prosent av bankkundene kun bruker digitale kanaler i sine kundeforhold, så den heldigitale bankkunden er snart det vanligste. I tråd med dette har Orange lansert en heldigital bank som transformerer selve kjernen av forretningsmodellen.

Energivirksomheter er tidlige brukere av IoT: Blir dette også en del av «minsteinnsatsen»?

Energibransjen tok i bruk IoT (tingenes internett) lenge før det ble et populært moteord. SCADA er også en moden teknologi med sensorer og datainnsamling for overvåking og styring av kraftnett. Smart måling og en forbedret avansert måleinfrastruktur er også blant de tidligste eksemplene på spesifikke IoT-systemer.

I motsetning til andre bransjer, hvor IoT beveger seg oppover på ledernes liste over viktige trender, er IoT ikke lenger blant de fem viktigste trendene for ledere i energivirksomheter. Disse teknologiene blir «hverdagskost» for energibransjen, og fungerer mer som støttefunksjoner på områder som dataanalyse for å produsere digital innsikt, samt for å legge til rette for intelligent automatisering. Dette vil jeg gå detaljert inn på i neste blogginnlegg. Automasjon og robotisk prosessautomatisering (RPA) som et sentralt digitalt transformasjonsinitiativ har klatret fra sjuendeplass i 2017 til fjerdeplass i 2018, og ble valgt av 59 prosent av respondentene.

Selv om IoT kan bli minsteinnsatsen, er det fortsatt veldig gode muligheter for nye bruksområder for IoT-baserte løsninger, særlig på grunn av det enorme prisfallet på sensorer, desentralisering av kantdatabehandling og kostnadsreduksjon kombinert med mer sofistikert kommunikasjon. Som CGIs MILES-løsning viser, har de innsamlede dataene stor verdi og lar energivirksomheter forutsi strømbrudd og forbedre driften og kundetilfredsheten. Lederne som deltok i undersøkelsen, oppga de to sistnevnte fordelene blant sine tre høyeste prioriteringer. IoT legger også til rette for nye energibaserte tjenester, som styring av veibelysning, for eksempel med CGIs IBOR-løsning.

Digitale medarbeiderverktøy for å fremme forandringer og vinne kampen om talenter

Mange av lederne jeg møter, viser til utfordringen de står overfor i rekruttering av digital kompetanse, særlig i forbindelse med avansert analyse og intelligent automasjon. Vi forventer at denne trenden forsterkes, etter hvert som flere organisasjoner blir klare til å gjennomføre sine digitaliseringsstrategier. De organisasjonene som ikke har et eget digitalt ekspertmiljø, vil tape kampen om talenter.

I en nylig undersøkelse utført av Randstad i USA, opplevde 72 prosent av ansatte at et selskaps digitale lederskap spiller en viktig rolle i deres beslutning om å slutte seg til en organisasjon, og 40 prosent hadde allerede forlatt en jobb fordi de ikke hadde tilgang til de nyeste digitale verktøyene.

Digitale medarbeiderverktøy er fortsatt blant de fem viktigste digitale transformasjonsinitiativene for ledere i energivirksomheter, slik det er i mange andre bransjer. Disse verktøyene – fra samarbeid til bruk av AI og langt mer enn bare apper – vil stimulere digitale ansatte til å skape en god sirkel med positiv kultur i organisasjonen. De vil presse på for å øke bruken av og investeringen i disse verktøyene, og for å transformere organisasjonen digitalt. For eksempel ønsket en kunde fra energibransjen å utnytte endringene i virksomhetens interne IT-brukerstøtte til å kommunisere med kundene på nye måter, blant annet via mer digitale verktøy som chatbots.

Når det gjelder bruk av ny teknologi, er det energibransjen som viser veien på IoT-området. Samtidig har sektoren mye å tjene på å lære av andre, mer konkurranseutsatte bransjer, særlig når det gjelder forbedring av kundeopplevelsen og utvikling av nye tjenester.

Hvis du vil vite mer om CGIs forskning, undersøkelser og arbeid, kan du kontakte meg på ana.domingues@cgi.com.

About this author

Ana Domingues

Ana Domingues

Vice-President

As the Global Utilities Industry Lead, Ana Domingues is responsible for the portfolio strategy and growth of CGI’s global utilities business. In this role, Ana drives executive discussions and decision making on industry strategies at both the global and local levels, steers investments in growth ...