Foto: Kirkens Bymisjon

CGI setter samfunnsansvar høyt, og denne julen har vi valgt å gi et økonomisk bidrag til Kirkens Bymisjon som også var samarbeidspartner under årets NRK TV-aksjon.

Vi vet det er mange medarbeidere som har et engasjement for mennesker som har det vanskelig i samfunnet – og mange er involvert i samfunnsnyttige aktiviteter på fritiden. Kirkens Bymisjon har blitt valgt på bakgrunn av innspill fra en rekke medarbeidere.

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon. De rommer et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kultur, nasjonalitet, legning og livssyn – med en tro på mennesket. Visjonen er at menneskene i byene skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Bymisjonen ønsker en by som har rom for alle - fordi det er bruk for alle! Dette harmonerer godt med CGI’s verdigrunnlag.

Deres aktiviteter inkluderer servering av måltider til trengende, helg- og ferietilbud til ungdommer, arbeidstrening, rettshjelp til personer med rusproblemer, natteravner og eldreomsorg for å nevne noen.

Vi gir honnør til Kirkens Bymisjon for deres arbeid og oppfordrer våre medlemmer til aktivt å ta del i samfunnsnyttige aktiviteter hvor vi kan bruke våre kunnskap og vår teknologi til samfunnets beste.