Norge,, June 23, 2016

Nordiske studenter plasserte CGI på en hederlig tiendeplass da de ble bedt om å liste opp sine drømmearbeidsgivere i IT-bransjen. Analysebyrået Universum spurte 38 000 høyskolestudenter i Norge, Sverige, Danmark og Finland om hvilke arbeidsgivere de anså for å være mest attraktive. Både økonomi-, teknologi- og IT-studenter deltok i undersøkelsen.

Som tidligere år rangeres Google og Microsoft høyest blant IT-studentene. Andre kjente varemerker som Ericsson og IBM kommer også høyt opp på listen. Det er imidlertid spesielt gledelig å se at CGI i år har kommet seg inn på listen over de ti mest attraktive IT-arbeidsgiverne i Norden.

I spørreundersøkelsen ble studentene også bedt om å oppgi sine viktigste karrieremål. IT-studentene oppga det å ha en god balanse mellom jobb og privatliv som sine viktigste karrieremål, men de er også opptatt av kreativitet, innovasjon og utfordringer. Å ha en meningsfylt jobb og på en eller annen måte kunne jobbe mot et overordnet mål var også viktig for de nordiske studentene.

– Muligheten til å jobbe i et dynamisk arbeidsmiljø, der innovasjon og nye ideer ønskes velkommen og oppmuntres, er attraktivt for studenter, sier Sighsten Dahl, Employer branding specialist hos Universum.

– En tiendeplass er et meget godt resultat, som både viser at CGI er blitt mer synlig som merkevare blant studentene, og at de i tillegg forstår hva vi som arbeidsgiver kan tilby. Våre verdier er helt i tråd med studentenes prioriteringer – både når det gjelder å legge til rette for en god balanse mellom jobb og privatliv samt det å kunne jobbe i et selskap som fremmer innovasjon og nye ideer. Dessuten har mye av arbeidet vårt en direkte innvirkning på samfunnet, noe jeg tror er motiverende, sier Berit Henesy, HR Director hos CGI Sverige.

Artikkelen ble første gang publisert på Universum sin nettside 19. mai. 

Les undersøkelsen fran Universum i sin helhet.