Lotta Axelsson

Lotta Axelsson

Innovationsexpert

Den største utfordringen for de fleste store bedrifter i dag, er å henge med på utviklingen og å stadig holde seg relevant for kunden. Samtidig som du må ha fokus på å drive dagens virksomhet så «leant» og effektivt som mulig, må du også evne å heve blikket for å forstå hvor fremtidens kunde kommer til å befinne seg.

Blir gapet mellom den raske utviklingen og takten i din egen endring for stort, kan du fort føle deg både forvirret og urolig. I beste fall klarer du å henge med på omstillingen og møte kundens behov – i verste fall går du under. I en verden der alle beslutninger blir mer komplekse og endringstakten øker, er det nærmest umulig å planlegge seg inn i fremtiden. Du må ganske enkelt oppdage veien til fremgang mens du går.

En veldig viktig del av et vellykket innovasjonsarbeid er evnen til å fange opp signaler og endringer i omverdenen, og å forsøke å finne ut hvordan det vil påvirke bedriften din 10–20 år frem i tid – med scenariotenkning kan du nemlig få et veldig virkningsfullt verktøy.

Det er ikke rakettforskning å kunne spå hvordan været vil bli i morgen, men forsøker du deg på neste uke begynner det plutselig å bli verre. Se for deg at fremtiden er som å titte gjennom den smale enden på en trakt – jo lengre ut i trakten du ser, desto flere fremtidsscenarioer dukker det opp.

«Ja, hva hjelper det meg? Ingen kan vel forutse hva som kommer til å skje i morgen eller om 20 år», tenker du, kanskje.

Scenarioplanlegging er en metode der vi sammen visualiserer og tydeliggjør ulike fremtider som kan dukke opp. Hvert scenario blir et kart som representerer en mulig fremtid – et rammeverk du kan jobbe ut fra, som viser innvirkningene på din bedrift og hvilke behov du må møte.

Scenarioene våre viser verken den verste, beste eller mest sannsynlige fremtiden, men lar deg snarere utforske ulike alternativer. Jeg kan garantere at fremtiden ikke kommer til å bli akkurat som noen av scenarioene våre, men den kommer antagelig til å inneholde elementer derfra.

Forskning viser også at gjennom å tegne opp bilder av fremtiden, skaper du spor i hjernen som gjør deg bedre forberedt på å møte endringen når den virkelig skjer.

Ta kontakt, så kan vi skape et minne av fremtiden sammen med din bedrift.

About this author

Lotta Axelsson

Lotta Axelsson

Innovationsexpert

Lotta brukar säga ”My Passion is People”. Med stor nyfikenhet och varför inte-attityd, utforskar hon gränslandet mellan teknik och människa för att driva utveckling. Lotta har mer än 25 års erfarenhet av att jobba med innovation, kundinsikt, strategi och produktutveckling inom många olika branscher, både ...