Kjære kunder og partnere

For et par uker siden beskrev vi vårt engasjement for å levere våre tjenester som vanlig gjennom disse tidene. Gjennom tett samarbeid med deg og ditt team opplever vi deres evne og vilje til å møte kravene fra deres kunder, ansatte innbyggere og lokalmiljø.

Våre lokale team i hele verden er heldige som kan arbeide sammen med dere og deres reaksjon til denne krisen ved å hurtig mobilisere resurser og systemer for å hjelpe med å bistå de essensielle funksjoner og systemer. Samtidig som dere opprettholder sikkerheten til deres ansatte. Av mange kritiske samfunnsfunksjoner har vi sammen sikret:

  • En hurtig overgang til hjemmekontor for hundre tusen av deres ansatte, gjennom økt kapasitet på nettet, ekstern it-sikkerhet og hurtig oppsett av digitale samarbeidsplattformer
  • Hurtig implementering av av endringer for ansettelsesforhold og økonomiske støtte funksjoner
  • Bruk av våre eksisterende IP-løsninger på tvers av ulike geografiske og industrielle områder
  • Eksterne koblinger og virituelle læringsmiljøer for millioner av skolebarn i over 1700 skoler over hele Europa. I tillegg til å lansere virituelle læringsplatformer for vitenskap, teknologi og matte for barn over hele Nord-Amerika.
  • Utvikling av og lansering av en rekrutterings- og monitoreringsplatform for The Montreal Heart Institute, som gjør det mulig for smittede av Covid-19 å registre seg som deltagere i en klinisk studie kaldt COLCORONA, som nå utvides til flere steder utenfor Canada.

Du kan fortsette og stole på oss som en fleksibel og handlekraftig partner som er der  for å støtte din reaksjon og ditt bidrag til å komme oss gjennom denne krisen.

Vi tar dine teknologiske og forretningsmessige behov på alvor

Vi har forståelse for hvilke utfordringer denne situasjonen stiller oss overfor i det vi alle har gått over til en ny hverdag og sakte med sikkert er på vei mot tilbakegangen til en mer normal hverdag. Etter hver som regjeringen og det offentlige utvikler planer for å løse opp i restriksjonen planlegger også bedriftene sin egen omorganisering. Din bransje og ditt lokalmiljø vil påvirke hvordan omstillingen tilbake til en mer normal hverdag vil bli. Men teknologien vil ha en sentral rolle i å adressere de utfordringene du nå møter. Fra å finne kapasitet til å møte økt etterspørsel til å møte nye endringer og realiteter i din bransje.

Etter den kortsiktige gjenåpningen av samfunnet, som vil variere i varighet og strategi, vil strukturelle endringer påvirke din bransje på en måte som krever nye forretningsmodeller og praksis. Disse kan ta form av endringer i økosystemet, forsyningskjeden og endringer i arbeidsvilkår – som alle vil kreve adopsjon og tilpasninger fra din bedrift sin side.

Vi vil forsikre deg om at vi vil fortsette å bistå deg ved å være en trygg partner med finansiell tyngde, helhetlige løsninger og bransjeekspertise som kan hjelpe deg med å håndtere utfordringene i din bransje samtidig som vi sikrer overgangen til en ny hverdag. Vi ser frem til å arbeide tett sammen for å utvikle løsningene du og din bransje behøver.

Respond, Rebound og Reinvent: Innsikt og bistand for å hjelpe deg å navigere veien fremover.

Vi tror på at alle organisasjoner vil navigere gjennom denne krisen og tiden som kommer i forskjellig faser. Vi kaller disse fasene Respond, Rebound og Reinvent. Vi står klare til å bistå deg gjennom disse fasene ved å tilby teknologi som kan akselerere og sikre gjennomføring av din strategi og forretningsplan på følgende måter:

Respond: Møte de umiddelbare behovene for å kunne fungere optimalt under krisen. Inkludert alt som påvirker dine systemer, operasjoner, ansatte, kunder og lokalmiljø.

Rebound: Svare på de taktiske utfordringene som kommer med å komme tilbake etter en periode med krise og usikkerhet, ved å kjapt kunne gjøre store og små endinger i din forretningsbehov.

Reinvent: Utvikle nye løsninger og modeller som muliggjør nye måter for deg å møte kunder, leverandører, ansatte, myndigheter og befolkning i tiden etter krisen.

I dag lanserer vi Respond, Rebound og Reinvent for å dele initiativ, innsikt og tjenester for å hjelpe deg med å navigere de ulike fasene av den nåværende krisen. I tråd med vår kultur vil vi implementere og dele denne innsikten direkte gjennom daglig kontakt med deg og ditt team når vi sammen imøtekommer de nye utfordringene. Ønsker du å vite mer kan du alltid finne oppdatert informasjon, innsikt og tilgjengelige tjenester for å hjelpe deg og ditt team på www.cgi.com/3r.

 

På veiene av vår dedikerte team over hele verden vil vi takk deg for muligheten vi har fått til å bistå deg og dine kunder.

Vennlig hilsen

George D. Schindler

President & Chief Executive Officer

Julie Godin

Co-Chair of the Board and Executive Vice-President,

Strategic Planning and Corporate Development250