August 29, 2013

28 FEBRUAR 2013

Tidligere i år skrev Dagens Næringsliv (DN) en artikkel om vår president og CEO Michael E. Roach. Han fortalte om sin forretningsfilosofi og om selskapets mål om å få de nye ansatte inn på eiersiden.

- En viktig del av vår strategi er at våre ansatte får ta del i verdiskapingen ved at de blir medeiere. I CGI kalles de ansatte medlemmer, fordi de som også er aksjonærer har de samme rettighetene som øvrige eiere. Dette fører til at de som jobber for oss er mer enn ansatte og at vi alle jobber mot felles mål. Før fusjonen var 85 prosent av de ansatte aksjonærer, nå er målet 100 prosent, sier Roach til DN.

Roach forteller videre at i motsetning til mange andre store selskaper, har CGI en flat demokratisk ledelsesmodell. Dette innebærer for eksempel at i Norge skal ledelsen styre virksomheten selv. Konsernledelsen skal kun bidra med støtte fordi det er den lokale ledelsen som kjenner kunden best.

Hans overordnede mål for CGI er at det skal være det beste selskapet. Dette er, i følge Roach, viktigere enn å bli det største.