Van alle vragen die moeten worden beantwoord alvorens voordeel te hebben van ‘de cloud’ is de meest pertinente: is mijn data cloud-ready? De vraag is vooral van belang wanneer gegevens en andere diensten beschikbaar worden gemaakt voor externe partijen. Jarenlang hebben organisaties gebruikgemaakt van het internet om relevante informatie te vinden. Tegenwoordig is er een toenemend gebruik van gegevens in de cloud (bijvoorbeeld open data) voor nieuwe toepassingen en om bedrijfsinformatiesystemen te optimaliseren, voor een betere analyse en besluitvorming .

In deze whitepaper worden de belangrijkste uitdagingen en kansen op rij gezet, voor het naar de cloud brengen van data en diensten, alsook wat daarvoor de beste oplossingen zijn.