De impact van de energietransitie op centrale marktsystemen voor de utilities markt

De energiemarkt is nog nooit zo dynamisch geweest, dan nu het geval is. In deze whitepaper, geschreven door Dorita Goeijenbier (expert op het gebied van centrale marktfacilitering), wordt stil gestaan bij de energietransitie naar een meer duurzame energie opwek en distributie en de impact ervan op centrale marktsystemen. Volgens haar beweegt de markt zich in twee verschillende richtingen:

  1. Harmonisatie van de energiemarkt - hetgeen leidt tot de centralisatie van marktprocessen - zorgt voor een verbetering van de transparantie en het verlagen van de toetredingsdrempels voor nieuwkomers.
  2. Duurzame energieproductie en -consumptie zorgen juist voor een decentralisatie van marktfacilitatie.

Vandaag de dag wordt marktfacilitering klaar gemaakt voor de volgende fase van groei. Deze twee schijnbaar tegenstrijdige trends zijn echter de voorlopers van de digitale transformatie die nodig is om de energietransitie te doen slagen.