Platform-georiënteerd? RAP maakt dat het werkt!

De IT-afdeling van Rijkswaterstaat – de Centrale Informatievoorziening (CIV) – beheert applicaties en platformen die door de hele Rijkswaterstaat-organisatie heen in gebruik zijn. CIV wil haar diensten blijvend laten aansluiten op de behoeften van de organisatie en verder kunnen standaardiseren. De CIV-contracten zijn georiënteerd op platformen. De beheer- en applicatiewerkzaamheden voor Rijkswaterstaat Applicatie- en Platformdiensten (RAP) heeft Rijkswaterstaat onder andere aan CGI uitbesteed. CGI levert services op gebied van Applicatie Management, Technisch (Applicatie) Beheer en gespecialiseerde producten.

Betere samenwerking door beter data te delen

Veel wegen, viaducten, tunnels, bruggen, sluizen en andere ‘assets’ zijn toe aan renovatie of vervanging; een kans om onze infrastructuur veiliger, duurzamer en digitaal up-to-date te maken. CGI geeft Rijkswaterstaat inzicht en overzicht door alle asset data (verdeeld over verschillende systemen) met slimme software te synchroniseren. Met deze oplossing beschikken alle betrokken partijen op ieder moment over dezelfde areaalgegevens. Zo kan de grootste onderhoudsoperatie uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat optimaal uitgevoerd worden.

Sinds juni 2018 werkt Rijkswaterstaat met CGI samen aan het ontwikkelen van geïntegreerde areaalinformatie voor de Nederlandse infrastructuur. Dit gebeurt in het kader van het Asset Management programma. Deze informatie gebruikt RWS voor de het visualiseren van de assets, voor het toepassen van innovatieve technologieën om het onderhoud en beheer van de infrastructuur verder te verbeteren en – last but not least – voor de afstemming met alle marktpartijen, zoals aannemers en beheerorganisaties.

Nederland beschermen tegen overstromingen

De Maeslantkering is onderdeel van de Deltawerken en een van de grootste bewegende bouwwerken in de wereld. De kering sluit de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland af bij storm en hoge waterstanden. Daarmee beschermt de kering het dichtbevolkte achterland en de economisch zo belangrijke Rotterdamse haven tegen overstromingen. De beslissing om de Maeslantkering en de Hartelkering te sluiten ligt niet in mensenhanden. Het Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) doet dit volledig geautomatiseerd zonder tussenkomst van personeel. CGI ontwikkelde en beheert dit missiekritische systeem voor Rijkswaterstaat.

De Maeslantkering vormt samen met de Hartelkering (in het Hartelkanaal naar de Maasvlakte) de belangrijkste delen van de Europoortkering. Als BOS een sluitbeslissing neemt, dan gaan de Hartelkering en de Hartelsluis ook dicht. De enorme ‘sectordeuren’ sluiten alleen als het écht moet. Het kost immers al snel miljoenen als er even geen scheepvaart mogelijk is. De stormvloedkeringen moeten dan ook extreem betrouwbaar zijn.

Optimaal verkeersmanagement nu en in de toekomst

CHARM is het meerjarige programma dat Rijkswaterstaat helpt om verkeersmanagement op een goede manier vorm te blijven geven. In het programma implementeert Rijkswaterstaat een nieuw toekomstbestendig ICT-platform voor gebruik in de verkeerscentrales en langs de weg door weginspecteurs en officieren van dienst. Dit nieuwe platform zorgt voor een betere en effectievere ondersteuning van het wegverkeermanagement, meer flexibiliteit om innovatieve verkeersmanagementstechnologie toe te passen en een aanzienlijke vermindering van beheer- en onderhoudskosten. CGI is betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe software en bouwt zo mee aan de volgende generatie verkeerscentrales.

Relaxed van A naar Beter dankzij Linked Open Data

Een prettige reis staat of valt bij op elkaar aansluitende dienstregelingen. Geen gehol over perrons, maar relaxed de bus uit, op weg naar de trein. Deze naadloze afstemming kunnen we realiseren met Linked Open Data. NDW (het Nationaal Dataportaal Wegen, waarvan Rijkswaterstaat één van de partners is), Kadaster en het iAMLAB van CGI bundelen hun krachten én hun datasets en gebruiken deze technologie bij de bouw van het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM), een landelijke voorziening voor wegbeheerders en serviceproviders en andere partijen die voor hun analyses gebruik willen maken van wegverkeersgegevens en kadastrale informatie.

Blind varen op data

Vroeger had je al je stuurmanskunsten nodig om de grillige Schelde te bevaren. Tegenwoordig kun je een vrachtschip veilig richting de haven navigeren dankzij de WEsterScheldt Planner (WESP) applicatie. Elke dag varen er honderden grote vrachtschepen op de Schelde op weg naar Zeeland of – vice versa – naar Antwerpen of een van de andere Vlaamse havens. In opdracht van de Vlaamse en Nederlandse autoriteiten, waaronder RWS, ontwikkelde een CGI-team in België een applicatie die vrachtschepen helpt veilig de Schelde te bevaren zonder de bodem te raken.

Tot zelfs 48 uur van tevoren geeft WESP informatie over hoe zwaar een schip van bepaalde afmetingen beladen kan worden, welke snelheid raadzaam is en hoe het beste van A naar B te navigeren. Om zo sneller en effectiever richting de veilige haven te varen.

Smart Mobility door inzet intelligente wegkantsystemen

Mobiliteit is volop in beweging. Navigatiesystemen, real-time file-informatie, zelfrijdende auto's – het zijn allemaal ontwikkelingen waarmee Rijkswaterstaat te maken heeft. Informatie vanaf de weg is hiervoor essentieel. Omdat de ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen, heeft Rijkswaterstaat gekozen voor nieuwe generatie intelligente WegKantStations (iWKS). Het iWKS is een kast naast de weg, bijvoorbeeld vlak bij een matrixbord, met hardware voor een waaier aan verschillende soorten sensoren en systemen langs de weg. Lussen om de passage en snelheid van auto's (floating car data) te meten bijvoorbeeld. De aansturing van matrixborden en rotatiepanelen. Maar ook glasvezel voor de detectie van trillingen en Automatische Incident Detectie. CGI werkt mee aan de vervanging van de oude generatie door nieuwe multi-inzetbare hardware platforms. We ontwikkelen algoritmen, stellen IoT-protocollen op en ontwikkelen en testen diverse applicaties. Mede hierdoor kunnen voertuigen in de nabije toekomst rechtstreeks met de weginfrastructuur communiceren – de opmaat voor ‘connected transport’.

Vlotte doorstroming en veiligheid in het verkeer

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening is verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de verkeersmanagementapplicaties. Het belangrijkste systeem voor verkeersmanagement en met name de verkeersveiligheid is MTM2. Dit centrale systeem meet via lussen wat de toestand van het verkeer is, detecteert filevorming en informeert en stuurt het verkeer aan via de matrixborden op de portalen. Zo zorgt MTM2 voor filestaartbeveiliging en voorkomt het dat automobilisten hard inrijden op stilstaand verkeer. MTM2 is daarmee het belangrijkste veiligheidssysteem op de Nederlandse snelwegen en de grootste bron van data over het verkeer. CGI levert expertise voor beheer en onderhoud, zodat het systeem in de verkeerscentrales blijft draaien. Verder zorgen we voor de implementatie van nieuwe technieken en voortschrijdend verkeerskundig inzicht.

Database voor duizenden kilometers Rijksweg

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor aanleg, beheer en onderhoud van ruim vijfduizend kilometer aan rijkswegen in Nederland. De kenmerkende gegevens van alle rijkswegen samen – het zogeheten hoofdwegennet – worden samen met alle andere (vaar)wegen opgeslagen in een centrale geografische database: het Nationaal Wegenbestand (NWB). Het NWB bevat alle kenmerken van de wegen, waaronder het aantal rijstroken, breedte, hoogte, maximale snelheid, aantal ongevallen, geluidswerende voorzieningen, hectometerpaaltjes, locatiematrixborden, tunnels, viaducten en bruggen. De input voor NWB komt van de Basis Netwerk (BN) applicaties van Rijkswaterstaat, maar ook het Kadaster en gemeentes leveren data aan. De afnemers van de data zijn onder meer de politie en Rijkswaterstaat zelf. CGI voert het onderhoud aan de BN applicaties uit en stelt deze ter beschikking aan RWS en haar opdrachtnemers