Iedere dag, en soms zelfs zonder dat ze het in de gaten hebben, worden overheidsorganisaties en bedrijven het slachtoffer van cyberaanvallen die een bedreiging vormen voor hun data, hun processen, hun reputatie en hun intellectual property.

Deze verraderlijke activiteiten kunnen aanzienlijke schade veroorzaken. Om snel en effectief te kunnen reageren en de aanvallen adequaat te kunnen afhandelen, biedt CGI 24/7, 365 dagen per jaar, bescherming vanuit 10 Security Operation Centres, verspreid over de hele wereld.

Een voorbeeld

CGI beschermt deze financiële dienstverlener tegen aanhoudende en steeds sterker wordende cyberbedreigingen. Dit is Jack, een beveiligingsexpert van CGI. Zijn taak: het monitoren van de risico’s van aanvallen, en zijn klanten en team aansturen om een incident zo snel mogelijk op te lossen. Lauren, een veiligheids- en risico-analist, heeft zojuist een mogelijke aanval op CGI’s klant geïdentificeerd. Na verificatie door het team van analisten wordt de aanval aangemerkt als ernstig. Hij wordt uitgevoerd vanuit verschillende plaatsen in de wereld en kan grote schade tot gevolg hebben. Jack roept onmiddellijk zijn team bij elkaar. Met elkaar bepalen ze een strategie om het incident op te lossen én te borgen dat de zakelijke belangen van de klant beschermd worden. Omdat de cyberaanval ook op andere financiële dienstverleners gericht kan zijn, beslist het team security alerts uit te laten gaan naar CGI’s andere financiële klanten. Terwijl zijn team het veiligheidsincident direct aanpakt, neemt Jack contact op met de klant om die ook op de hoogte te brengen van de situatie en een toelichting te geven op de maatregelen die genomen worden.
Nu kan het incident verder afgehandeld worden.

Het incident is met succes afgewikkeld. Dankzij de snelle en goed gecoördineerde reactie van CGI werd de aanval al afgeweerd, voordat de klant erdoor geraakt werd en mogelijke financiële schade is ontstaan.