Slimme oplossingen voor een duurzame energiemarkt

Steeds vaker wordt energie decentraal en duurzaam opgewekt. Ook het aantal nieuwe gebruikers van elektrische auto’s en warmtepompen groeit. De uitdaging is de balans te vinden tussen vraag en aanbod. Moet er nog meer koper in de grond of zijn er alternatieven? Voor bedrijven in de energiemarkt is het zaak op deze vragen in te spelen met slimme, flexibele en kostenbesparende oplossingen.

CGI is een voorloper op het gebied van smart grids. Door jarenlange ervaring hebben onze mensen een sterke visie ontwikkeld. Aan netbeheerders leveren we slimme oplossingen voor een duurzame energiemarkt. Daarbij kijken we zowel naar het milieu als de financiën. We bieden ze hierbij open protocollen en cloud-diensten, waarbij klanten betalen voor wat ze afnemen.

Met het Central Energy Management System (CEMS) helpt CGI netbeheerders de onbalans in energienetten te voorkomen. Netbeheerders sturen daarmee actief de vraag en kunnen zo inspelen op snel veranderende energiestromen. CEMS zorgt voor een optimale afstemming van energievraag, lokale energieopwekking en de capaciteit van het elektriciteitsnet.

Smart grids – praktijkvoorbeelden

  • Honderden huishoudens in Zwolle doen mee aan een CEMS-pilot en krijgen daarmee inzicht in hun eigen energieverbruik. Zo beslissen ze of zij bijvoorbeeld de wasmachine op de voordeligste of meest duurzame manier gebruiken. Een tweede pilot is gestart in Breda.
  • CGI levert in opdracht van de Stichting e-laad.nl de ICT-infrastructuur voor de landelijke uitrol van laadpunten voor elektrische auto’s. Wij leggen hiermee ook de ICT-basis voor aanvullende diensten rond de laadpunten, zoals snel en efficiënt afrekenen. Er staan inmiddels ruim 2.500 laadpunten in bijna 300 gemeenten. 
  • We zijn partner in het InovGrid project in Portugal. Dit project automatiseert netwerkmanagement, verbetert de servicekwaliteit, vermindert operationele kosten, stimuleert energie-efficiency en vergroot het gebruik van duurzame energie en elektrisch vervoer.