Een optimale onderhoudsplanning tegen de laagste kosten

Predictive Maintenance van CGI is een praktische toepassing die zich toespitst op de analyse van kostbare kapitaalgoederen en hun onderhoudsbehoeften. Het doel van Predictive Maintenance is het voorspellen van noodzakelijk onderhoud en zelfs het voorspellen, uitsluiten of effectief oplossen van incidenten.

Bij Predictive Maintenance combineren we alle data die van betekenis kunnen zijn voor een proactieve, dynamische planning. Dat zijn behalve de (statische) fabrieksspecificaties van de assets ook gebruiksdata die afkomstig zijn van bijvoorbeeld de onderhoudshistorie of in de installatie verwerkte sensoren, of eisen vanuit de business (het beste moment om het bedrijfsmiddel voor onderhoud buiten werking te stellen). Zelfs externe factoren zoals weersomstandigheden kunnen een rol spelen. Analyse van deze data levert met behulp van een wiskundig model een dynamische planning op die precies voorschrijft welke handeling nodig is, op welk moment en voor welke machine.