Betere prestaties door proactief netwerkbeheer

Network Analytics biedt een oplossing voor een probleem dat inherent is aan de aard van complexe netwerken: de moeilijkheid om incidenten te voorspellen en verstoringen in het netwerk te lokaliseren of identificeren. Network Analytics heeft als doel de noodzaak van preventief onderhoud aan te geven en inzicht te geven in de kansen dat zich incidenten voor zullen doen, inclusief tijd en plaats. Daarnaast wordt het mogelijk kwetsbare plekken en defecten te traceren en bij incidenten doelgerichter op te treden.

Bij Network Analytics combineren we alle data die van betekenis kunnen zijn voor een proactieve, dynamische onderhoudsplanning. Met behulp van door CGI veelgebruikte technologieën als agents, machine learning, process mining en GEO-ICT komen we tot accurate uitspraken en inschattingen. We brengen niet alleen de topologie (wat is met wat verbonden) en de eigenschappen van het netwerk zelf in kaart, maar kijken ook nadrukkelijk naar de context (zoals de fysieke omgeving, weer, verkeersintensiviteit, graafwerkzaamheden, trillingen, blikseminslag, aardbevingen, verzakkingen of bodemsoort).

We zetten het CGI Big Data Platform in om direct analyses uit te voeren, onder andere met gebruik van al ontsloten open-databronnen. Afhankelijk van de situatie stellen we u in staat bottlenecks te identificeren, scenario’s te simuleren en proactief of just-in-time in te grijpen op incidenten en verstoringen.